Tidsbegränsad vapenamnesti gäller under våren 2018

Illegala vapen kan lämnas in under februari till april utan att ägaren straffas. 

 
Olagliga vapen kan under våren lämnas in till polisen helt utan påföljd för den tidigare ägaren. Foto: Getty images

Illegala vapen kan lämnas in under februari till april utan att ägaren straffas. 

 

Riksdagen sa under sommaren ja till en tidsbegränsad vapenamnesti under våren 2018. Den som har skjutvapen eller ammunition utan tillstånd ska nästa år kunna lämna in sina vapen till polisen, utan att dömas för olaga vapeninnehav.

Vapenamnestin ska gälla under perioden februari-april 2018 och syftet är att minska antalet illegala vapen i samhället.

– Även om det inte kommer att vara den organiserade brottsligheten som står först i kön till polisstationen så minskar vi, med det här, tillgången till vapen och möjligheterna att få tag i vapen, hävdar inrikesminister Anders Ygeman (S) i ett uttalande till Sydsvenskan.

Vapenamnesti har använts vid tre tillfällen under de senaste 20 åren. Senast var under våren 2013 då polisen fick in cirka 15 000 vapen och 36 ton ammunition.
 
Straffen för vapenbrott skärps nästa år då den som inte använder sig av vapenamnestin för att lämna in sina vapen riskerar ett strängare straff om hen därefter ertappas med illegala vapen.

Regeringsförslaget om vapenamnesti omfattar inte handgranater, något som Riksdagen vill ändra på. Regeringen har därför uppmanats att återkomma med ett förslag om en tidsbegränsad amnesti även för handgranater.
 

Related posts