Uncategorized

Tecknar överenskommelse om häktesbesök

Martin Ärnlöv

Röda Korset och Kriminalvården har undertecknat en nationell överenskommelse om ökade insatser för att minska isoleringen för häktade med restriktioner. Det är första gången en sådan överenskommelse sluts.

Röda Korset och Kriminalvården har undertecknat en nationell överenskommelse om ökade insatser för att minska isoleringen för häktade med restriktioner. Det är första gången en sådan överenskommelse sluts.

Frihetsberövande i form av häktning innebär ofta en stor påfrestning för den enskilde. Det gäller särskilt för gruppen häktade med restriktioner som endast tillåts ha mycket begränsade kontakter med omvärlden. Därför är Kriminalvården och Röda Korset eniga om att häktade med restriktioner ska prioriteras när Röda Korset gör besök i svenska häkten.

– Kriminalvården arbetar intensivt för att bryta intagnas isolering. Men behoven är stora, inte minst nu när antalet intagna i häkte ökar. Röda Korsets besöksverksamhet, med sitt fokus på mänsklig kontakt, utgör ett viktigt komplement till Kriminalvårdens insatser, säger Nils Öberg, Kriminalvårdens generaldirektör.

Utöver häktade med restriktioner ska följande grupper särskilt uppmärksammas enligt överenskommelsen: Barn och unga vuxna, intagna med medföljande barn, intagna med långa häktningstider och utvisningsdömda.

– Röda Korset har bedrivit besöksverksamhet på häkten i Sverige sedan 1965. Besöken finns till för att erbjuda mänsklig kontakt och bryta isoleringen. Röda Korset verkar även för att frihetsberövade behandlas med respekt och att deras liv, hälsa, värdighet och grundläggande rättigheter skyddas, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset.

Idag finns Röda Korset på 16 av 30 häkten runtom i Sverige. Verksamheten betraktas som avancerad frivilligverksamhet och ställer särskilda krav avseende rekrytering och utbildning. Det tar mellan sex månader till ett år för nya frivilliga att bli klara för att göra besök. Besök till häktade med restriktioner kan bara möjliggöras efter dialog med åklagarmyndigheten.

Häkten där Röda Korset har besöksverksamhet idag är Luleå, Östersund, Gävle, Falun, Karlstad, Örebro, Kronoberg, Flemingsberg, Sollentuna, Uddevalla, Göteborg, Borås, Halmstad, Norrköping, Växjö, Kristianstad. Röda Korset har även besöksverksamhet på 6 anstalter, varav 2 är ungdomsanstalter.