Nyheter

Tar över det politiska ansvaret för psykiatrin i Region Stockholm

Susanne Nordling (MP). Foto: Fredrik Hjerling.

Snart hålls den första psykiatriberedningen i Region Stockholm, före detta Stockholms läns landsting, som bildades efter valet. Miljöpartiet tar över ansvaret, och erfarne politikern Susanne Nordling blir ordförande. 

Snart hålls den första psykiatriberedningen i Region Stockholm, före detta Stockholms läns landsting, som bildades efter valet. Miljöpartiet tar över ansvaret, och erfarne politikern Susanne Nordling blir ordförande. 
– Jag arbetar för att den psykiska hälsan ska prioriteras lika högt i vården som den fysiska, säger Susanne Nordling (MP) ordförande psykiatriberedningen.


Den ökade psykiska ohälsan är en av våra största utmaningar. Miljöpartiet i Region Stockholm har arbetat med området många år och gick till val på att rusta vården när det gäller psykisk ohälsa.

Arbetet med att bygga ut tillgången till tidig vård vid psykisk ohälsa har redan startat. Överenskommelsen i den blågröna koalitionen innebär att vårdcentralerna ges i uppdrag att gå samman och bygga upp terapimottagningar – för tidig tillgång till vård för lätt till måttlig psykisk ohälsa.

– Dit ska alla kunna vända sig för ett samtal. Direkt eller via sin husläkare. Snabbt och enkelt. Det varit för krångligt och svårt att få hjälp, och det gör det både svårare för patienten och mer resurskrävande för regionen. Vi vet att hjälp tidigt ofta kan ersätta mycket hjälp senare, säger Susanne Nordling (MP).

Utvecklingen av terapimottagningarna får 30 miljoner i en startpeng 2019, men själva vården ska ingå i alla vårdcentralers uppdrag.

För att förebygga psykisk hälsa startas också ett tvärregionalt projekt. Regionen ska ta fram en strategi för hur samhället kan främja psykisk hälsa och ett hållbart liv. Strategin involverar kommuner, företag och föreningar, och inspireras av en modell från New York, där den har varit framgångsrik.

– Strategin ska omfatta allt från skolmiljö, stadsplanering och vård till arbetsmiljö och attityder. Det kan regionen inte klara på egen hand, men den psykiska ohälsan är ett samhällsproblem som vi måste försöka lösa tillsammans, säger Susanne Nordling.

Miljöpartiet har också länge drivit frågan om en nollvision för bältning av barn och unga inom psykiatrin. I Stockholms län används bältning av barn mer än på nästan alla andra platser i Sverige. Det är djupt otillfredsställande.

– Vi ska utreda möjligheten att införa en nolllvision. För mig är varje bältning av ett barn ett misslyckande, ett svek i en utsatt situation, säger Susanne Nordling (MP).