Sveriges första kokbok på teckenspråk ska bli verklighet

Den första kokboken på teckenspråk ska vara klar om cirka tre år. 
Kokboken som ska bli verklighet inom några år ska komma ut i form av en applikation till smartphones och styrplattor. Foto: Thomas Carlen

Den första kokboken på teckenspråk ska vara klar om cirka tre år. 

Nu går startskottet för Sveriges första kokbok på teckenspråk. Döva och andra personer som använder teckenspråk ska få matinspiration och information på sitt eget modersmål. En innovativ kokboksapplikation gör det möjligt.

Sverige är världsmästare på kokböcker när det gäller antalet titlar per capita. Minst en kokbok om dagen har kommit ut på svenska under många år. Men inte en enda på teckenspråk.

Teckenspråk är ett erkänt språk i Sverige sedan 1981. Det är ett helt eget visuellt språk, med egen grammatik, struktur och uppbyggnad. Det är också modersmålet för alla döva personer. För dem är det skrivna svenska språket ett andraspråk. Därmed fyller också Sveriges första kokbok på teckenspråk en viktig funktion.

– Projektets övergripande syfte är helt enkelt att ge döva och teckenspråkiga personer information på lika villkor. En kokbok på teckenspråk, i form av en applikation för smartphones och läsplattor, men även för webben, ska inspirera, och göra det både lättare och roligare för döva att laga mat, säger Margareta Frost-Johansson på Hushållningssällskapet Väst, som nyligen fick finansiella medel från Arvsfonden för att genomföra projektet.

Det kommer att ta några år att skapa den moderna kokboksapplikation som Margareta Frost-Johansson siktar på. Men redan i år kommer demofilmer och recept att testas och utvecklas i nära samarbete med engagerade samarbetspartners. Slutmålet är produktion av recept med filmade stegvisa instruktioner med teckenspråk.

– Vi har stor erfarenhet av att ta fram matlagningsmaterial anpassat för olika behov. Ett individuellt språk är en grundläggande mänsklig rättighet. Det här projektet kan också fylla behov hos andra personer som av olika anledningar har nytta av teckenspråk och har någon form av språkstörning som till exempel vid Downs syndrom och autism med flera, säger Margareta Frost-Johansson.

När beräknas kokbokapplikationen komma ut?
– Appen ”Kokbok på teckenspråk” – kommer att vara färdig om cirka tre år, svarar Margareta Frost-Johansson. 

Projektet, Kokbok på teckenspråk, genomförs av Hushållningssällskapet Väst i samarbete med Sveriges Dövas Riksförbund, SDR  och Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB samt DHB:s lokala föreningar.

Related posts