Funktionsvariation

Sveriges bästa LSS-kommun 2018 är korad

Bengt Westerberg

”För sitt arbete från politiskt håll med att bevara intentionerna med LSS om rätten till personlig assistans även när stat och domstolar sviker”, enligt juryn.

Jönköpings kommun vann tävlingen ”Bästa LSS-kommun” i hård konkurrens av Karlstads dagliga verksamhet ”Lerins lärlingar” och Tierps dagliga verksamhet.

– Det känns fantastiskt roligt att vi vann, berättar Anna Bunninger, ansvarig för funktionshinderomsorgen i Jönköpings kommun. Det var oväntat, eftersom det var hård konkurrens. Det var en fin motivering till att vi vann och jag känner mig otroligt stolt över det arbete vi utfört.

Så lyder juryns motivering:

”Juryn har beslutat att tilldela Jönköpings kommun första pris i bästa LSS-kommun 2018  för sitt arbete från politiskt håll med att bevara intentionerna med LSS om rätten till personlig assistans även när stat och domstolar sviker.

Under de senaste åren har Jönköpings politiker visat ett starkt engagemang, genom ett klokt beslutsfattande kring personlig assistans när Försäkringskassan infört allt hårdare bedömningar. När en invånare förlorat den statliga assistansersättningen har kommunen interimistiskt beslutat att behålla insatsen, tills en egen utredning genomförts och ett kommunalt beslut fattats.

Kommunen har aktivt gått emot domslut som har begränsat assistansen och som kommunen anser bryter mot 1994 års intentioner med LSS. Därmed har Jönköping inte bara uppmärksammat viktiga problem med LSS utan också visat att de går att hantera.

Kommunen har haft stora underskott i budgeten, men hittills har man visat att problemen går att lösa, bland annat genom att klokt använda det ekonomiska utjämningssystemet för LSS, vilket innebär att en generös politik inte ger sämre ekonomi för den enskilda kommunen. Det är ett faktum som många andra kommuner valt att blunda för när man istället har sparat sig till missförhållanden.

Jönköpings agerande är inte en lösning på frågan om personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättningar, men det är en vägvisare för andra kommuner i den svåra tid som många assistansberättigade nu upplever.”

Bakom tävlingen står Föräldrakraft och ABH Utbildning. Juryn bestod av experter på LSS och priset överlämnades av tidigare socialministern Bengt Westerberg.