Migration

”Sverige håller på att tappa kontrollen över säkerheten”

Dödsskjutningarna måste få ett slut. Tryggare Sverige belyser våldet i ny rapport. Foto: Getty Images

Stiftelsen Tryggare Sverige presenterar en rad konkreta förslag för att återställa lag och ordning i en ny rapport.

Stiftelsen Tryggare Sverige presenterar en rad konkreta förslag för att återställa lag och ordning i en ny rapport. ”Vägar till ett säkrare och tryggare Sverige” ger en samlad lägesbild av situationen, bristerna och lösningarna för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Den senaste tiden har det kommit en rad utspel som för ett par månader sedan hade betraktats som huvudlösa. Bakgrunden är en situation där skjutningar, bilbränder och öppen narkotikahandel för många människor har blivit en del av vardagen i Sverige.

Under de gångna 15 åren har den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige försökt att beskrivavägarna till ett säkrare och tryggare Sverige. Rapporten ”Vägar till ett säkrare och tryggare Sverige” ger en samlad bild av situationen, bristerna och lösningarna för att vända den negativa utvecklingen.

– Den bild som framkommer i rapporten är ett samhälle som inte fungerar, med myndigheter som inte gör vad de ska och ett land som håller på att tappa kontrollen över den inre säkerheten, säger generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Sverige står idag inför den största kriminalpolitiska utmaningen någonsin. För att vända utvecklingen krävs ny förståelse och ett nytt ledarskap, men framför allt behöver politiker och tjänstemän uppvisa mod och vilja att vidta nödvändiga åtgärder.

– I stället för att vidta nödvändiga mått och steg för att bekämpa brottsligheten har insatserna inte sällan kommit att handla om symbolåtgärder i form av nya projekt, lite mer samverkan, affischkampanjer, vuxenfritids och armband mot sexuella ofredanden etc., menar Magnus Lindgren.

Åtgärderna handlar bland annat om att säkerställa att det finns en operativ polis- och åklagarorganisation på plats ide särskilt utsatta områdena för att bygga tillit och legitimitet och ytterst kunna ta tillbaka dessa områden från de kriminella. Andra åtgärder handlar om att det måste råda ordning och reda i våra skolor med nolltolerans för våld och hot. Vidare måste alla som drabbas av brott få hjälp, stöd och skydd.