Uncategorized

Svenska Ljuspriset till äldreboende i Gävle

Ljuset är planerat för att få de boende att dröja sig kvar och trivas. Ljusstyrkan ändras så den är som högst mitt på dagen. Foto: Max Plunger.

Projektet prisas för den innovativa belysningslösningen som tar hänsyn till de äldres olika behov. 

Det blev Humanas äldreboende i Gävle som tog hem Svenska Ljuspriset 2017. Projektet prisas för den innovativa belysningslösningen som tar hänsyn till de äldres olika behov. Priset delades ut under Ljusdagen i Stockholm den 5 september.

På äldreboendet Humana i Gävle har ljusdesign och inredningsarkitektur gått hand i hand från första början för att skapa en fungerande helhet med människan i centrum. Ljusdesignteamet har utgått från människan och de behov som uppstår vid åldrandet; demens, somatiska besvär och olika typer av ögonsjukdomar, som kan göra att ögat blir mer känsligt för både ljus och mörker.

– Satsningen på ljus gynnar både boende och personal. Genom en väl planerad och genomtänkt belysning, rätt färgsättning och inredning har vi skapat en mycket bättre miljö för alla, säger Kristoffer Andersson, fastighetschef hos Humana.

Så här lyder juryns motivering för Svenska Ljuspriset:
”Med stor lyhördhet och noggrann research har unik ljusdesign skapats. Brukarnas behov har satts i första rummet och ny ljusteknik har använts som ett sinnesstimulerande verktyg. Ljusgestaltningen har tagits ett steg längre än brukligt för att bland annat underlätta dygnsrytmuppfattning och orienterbarhet vilket gett både trygghet och hemkänsla. Resultatet är så lyckat att konceptet används och utvecklas på flera framtida äldreboenden.”
Målet har varit att komma bort från den allmänna institutionskänslan och skapa trivsamma hem för de boende. Samtidigt har man tagit hänsyn till de anställdas behov.

Fakta om projektet: 
Beställare: Humana Omsorg AB: Kristoffer Andersson 
Fastighetsägare: Hemfosa 
Belysningsplanerare: Ljusrum: Jonas Lindahl, Anton Martiin, Eva Bratell, Carolin Fischer och Hanne Secher 
Ljusdesign / specialritade armaturer: Ljusrum: Jonas Lindahl, Lotta Löfgren och Eva Bratell 
Arkitekt: White Arkitekter: Mats Johansson och Lotta Lindh 
Inredningsarkitekt: Ljusrum: Eva Bratell och Emma Kruuse 
Elkonsult: Midroc : Lars Reuterhäll 
Elentreprenör: Midroc: Patric Pierrou 
Programmering: Wennerström Ljuskontroll: Henrik Sewring

Svenska Ljuspriset-juryn delade även ut två hedersomnämnanden som gick till BSK Arkitekter i Stockholm och Koppartälten i Hagaparken, Solna.

Fakta om Svenska Ljuspriset
Svenska Ljuspriset är ett årligt pris som delas ut för att belöna projekt där ljus använts på ett framgångsrikt sätt för att skapa en visuell upplevelse i samspel med arkitekturen. Syftet är att uppmärksamma belysningens betydelse för människa och miljö och för att lyfta fram den höga nivån av ljusdesign i Sverige. Priset delades ut för den 25:e gången.