Nyheter

Svartsjuka är inte romantiskt – kampanj mot våld i ungas relationer

För andra året i rad genomförs kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt i Norrtälje kommun, med start 14 februari. Syftet är att väcka eftertanke hos unga och få dem att fundera över hur deras relationer ser ut.

För andra året i rad genomförs kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt i Norrtälje kommun, med start 14 februari. Syftet är att väcka eftertanke hos unga och få dem att fundera över hur deras relationer ser ut och vad som kännetecknar en bra relation.

Unga är en särskilt utsatt grupp, därför är det viktigt att uppmärksamma killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Det handlar dels om att förebygga våld men också om att identifiera den som blir utsatt och den som utsätter.

– Vi vill väcka eftertanke hos unga och få dem att fundera över hur deras relationer ser ut och vad som kännetecknar en bra relation och vad våld är. Vi vill också bredda kunskapen hos vuxna när det gäller våld i ungas relationer, säger Jesper Emilsson, kommunpolis i Norrtälje.

I medborgarlöftet mellan Norrtälje kommun och Polisen sätts särskilt fokus på att öka medvetenheten om våld i ungas nära relationer – ett brott med ett stort mörkertal.

– Även vuxna runtomkring unga behöver förstå vad det handlar om, ta sitt ansvar och tydligt markera att våld under inga omständigheter är okej eller ursäktat, säger Charlie Lundgren, strateg mot våld i nära relation i Norrtälje kommun.

Kampanjen är en nationell kampanj som är aktuell under februari och mars och syns en digital kampanj av Ungdomsrådet. I Norrtälje kommun lanseras kampanjen på Alla hjärtans dag den 14 februari genom en digital synlighet och ett uppmärksammande på högstadie- och gymnasieskolan i Hallstavik på morgonen den 14 februari. Kampanjen kommer även uppmärksammas på fritidsgårdar runt om i kommunen, via elevhälsan i skolorna samt av ungdomsmottagning, Norrtälje handelsstad och under Ica Flygfyrens Kärleksvecka.

Kampanjen genomförs i nära samarbete mellan kommunen, Polisen, Ungdomsmottagning och det lokala näringslivet. Bakom den nationella kampanjen står Länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten och ungarelationer.se.

Att våld bland unga är ett problem visar bland annat Tink-enkäten där 15 procent av killarna i 2:an på gymnasiet uppger att de har blivit utsatta för fysiskt våld av en partner, 25 procent av tjejerna i 9:an har varit utsatta för sexuellt våld av en partner, 15 procent av killarna i 7:an har varit utsatt för hot om våld av en partner och 25 procent av tjejerna i 2:an på gymnasiet har varit utsatt för kränkningar eller trakasserier från en partner. 25 procent av tjejerna i 9:an har fått oönskade sexuella bilder eller filmer skickade till sig.