Forskning

Svårare för unga med funktionsnedsättning att klara övergången till vuxenlivet

Rapporten är del av det särskilda uppdraget Forte har att samordna forskning kring funktionshinder

Det finns ett stort behov av att förbättra stödet från samhället.

Att bli vuxen innebär en rad konkreta förändringar, som att flytta hemifrån, börja studera eller arbeta, skapa nya relationer, ta mer eget ansvar och att skapa en vuxenidentitet. En ny rapport från Forte visar att unga med funktionsnedsättning ofta har sämre villkor att klara den övergången än jämnåriga utan funktionsnedsättning. Det finns ett stort behov av att förbättra stödet från samhället.

Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter till delaktighet och ett aktivt medborgarskap som övriga i samhället. Att det ännu inte är så visar rapporten Övergången från ung till vuxen för personer med funktionsnedsättning . Den redovisar forskningsläget kring ungas relationer och samhällets samverkan, skolans roll för övergången till vuxenliv samt stöd för arbete.

− Att bli vuxen är en komplex process för alla, och ofta särskilt för unga med funktionsnedsättning. Det finns inga enkla metoder eller lösningar, men mer vetenskapligt baserad kunskap kan ge bättre förutsättningar att realisera delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor, säger Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap med inriktning socialt arbete vid Högskolan i Halmstad.

Han har tagit fram rapporten på uppdrag av Forte tillsammans med Veronica Lövgren, universitetslektor i socialt arbete vid Umeå universitet och Johan Malmqvist, docent i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Jönköping University.

En rekommendation i rapporten till myndigheter och organisationer som är aktiva i övergången till vuxenlivet är att på allvar involvera de unga personerna i planeringen av olika stödinsatser. Det finns även behov av mer systematisk kunskap, bland annat fler studier som följer individer med funktionsnedsättning under lång tid för att kunna identifiera vad som är långsiktigt framgångsrika insatser i övergången till vuxenlivet.

Rapporten är del av det särskilda uppdraget Forte har att samordna forskning kring funktionshinder, liksom om barn och unga.

− För oss är det viktigt att lyfta fram kunskap inom de här angelägna områdena, identifiera kunskapsluckor och bidra till att forskningsresultat kommer samhället till nytta, säger Teresia Weinberg, forskningssekreterare på Forte.

Rapporten finns att ladda ner här: