Uncategorized

Suicidprevention för ensamkommande

Foto: Getty Images

Karolinska Institutet har på uppdrag av Kunskapscentret för ensamkommande barn kartlagt förekomsten av självskadebeteende, suicid, suicidförsök och annan dödlighet i gruppen asylsökande ensamkommande barn och unga upp till 21 år.

Karolinska Institutet har på uppdrag av  Kunskapscentrum för ensamkommande barn kartlagt förekomsten av självskadebeteende, suicid, suicidförsök och annan dödlighet i gruppen asylsökande ensamkommande barn och unga upp till 21 år. Suicidtalen 2017 i denna grupp är högt både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Förebyggande åtgärder behöver vidtas för att förhindra fler suicid. Mer information finns i rapporten Kartläggning av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet bland ensamkommande barn.

Läs mer här