Nyheter

Studenter presterar sämre på grund av alkohol

3 av 4 studenter tror att det är lättare att passa in i studentlivet om man dricker alkohol.

I en ny Sifo-undersökning från IQ ger tydliga besked om studenternas upplevda negativa konsekvenser av att dricka alkohol.

27 procent av de tillfrågade universitets- och högskolestuderande uppger att studierna påverkats negativt för att de druckit alkohol dagen innan. Det visar en ny Sifo-undersökning som IQ låtit genomföra.

Undersökningen visar att Cirka hälften (48 procent) av de tillfrågade studenterna uppger att de inte kunnat studera dagen efter att de druckit alkohol. Nära 4 av 10 (38 procent) svarar att de haft ”dagen efter-ångest” och drygt hälften (52 procent) uppger att en annan student har försökt övertala dem att dricka alkohol eller dricka mer alkohol än de egentligen tänkt.

– Resultatet av undersökningen ger tydliga besked om studenternas upplevda negativa konsekvenser av att dricka alkohol. Det är allvarligt att en hög andel upplevt konsekvenser som sämre sömn, ångest och sämre studieresultat. Studenternas hälsa måste uppmärksammas och prioriteras högre av universitet och högskolor än i dag, säger Karin Hagman, vd på IQ.

– Svaren visar att alkoholkulturen fortsatt är mycket stark bland studenter. Även om de flesta klarar av att hantera alkohol, så är det just i denna ålder som människor med sårbarhet i regel utvecklar alkoholproblem. Unga patienter med beroendeproblem beskriver ofta just grupptryck och att det är väldigt jobbigt socialt om man väljer att avstå från alkohol. Dessutom ger alkoholintag, både på kort och längre sikt, upphov till kognitiva problem som nedsatt minnesfunktion och uppmärksamhet. Studieresultaten blir sannolikt lidande hos studenter med hög alkoholkonsumtion, säger Lotfi Khemiri, läkare och beroendeforskare vid Beroendecentrum i Stockholm.

IQ har under flera år arbetat med olika insatser för att skapa ett studentliv där alkohol kan finnas med men inte står i fokus. En insats, riktad till den enskilda studenten, är IQ Bottler – en chatbot som du hittar i Facebook Messenger.

– Syftet med Bottler är att bidra till ett smartare festande inom studentlivet och få studenter att reflektera över sin alkoholkonsumtion. Bottler erbjuder stöd, råd och påminnelser före, under och efter festen. Den hjälper dig att sätta upp egna mål för ditt drickande och tipsar om vart du kan vända dig om du är orolig för dig själv eller en vän, säger Karin Hagman.

Sifo genomförde den riksrepresentativa undersökningen bland universitets- och högskolestuderande, på uppdrag av IQ, under perioden 8 augusti – 30 augusti 2018, bland 620 personer, 18 år och uppåt, via en webbpanel. 88 procent av de svarande uppger att de druckit alkohol under studietiden.