Äldreomsorg

Storsatsar på äldre och unga i Högsbo i Göteborg

Äldreboendet Aleris Ekebäcken Plaza får bland annat två takterrasser.

Stena Fastigheter och Aleris skapar ett nytt äldreboende med trygghetsskapande teknik och stödlägenheter för unga.

Stena Fastigheter och Aleris skapar ett nytt äldreboende med trygghetsskapande teknik och stödlägenheter för unga. Klart för utvecklingen av Ekebäckshöjd i stadsdelen Högsbo, Göteborg.


– Vi har i vår stadsdel en hög andel äldre och många av dem vill bo kvar i området. Genom samarbetet med Aleris och Stena Fastigheter kan vi möta deras behov med ett modernt och riktigt fint äldreboende. Det är viktigt att vi gör detta tillsammans med engagerade partners som dessutom kan färdigställa boendet relativt snabbt, säger Ingrid Larsson, stadsdelsdirektör för stadsdelsförvaltning Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborgs stad.

Utvecklingen av Ekebäckshöjd är en del av Stena Fastigheters arbete med att utveckla socialt hållbara stadsdelar, där människor trivs och stannar kvar länge. Ekebäckshöjd byggs intill Stena Fastigheters bostadsområde Pennygången, och med de nya kvarteren adderas fler olika boendeformer, som ger kunderna en möjlighet till valfrihet utifrån livets skiftande behov.

– Genom Aleris boende för äldre kan fler människor ta del av detta fantastiska område, och det känns mycket positivt, säger Agneta Kores, vd Stena Fastigheter Göteborg.

Äldreboendet Aleris Ekebäcken Plaza kommer att ha plats för 90 boende. På boendet kommer det bland annat att finnas två takterrasser med härlig utsikt samt olika profilrum. De äldre kommer också att erbjudas trygghetsskapande teknik som innebär att de får en större självständighet och att personalen uppmärksammas om någon exempelvis faller.

– Samarbetet med stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo inför skapandet av Aleris Ekebäcken Plaza har varit väldigt givande och utvecklande. De har i både ord och handling visat att de, precis som vi i Aleris, sätter de äldres behov främst och är beredda att ge det där lilla extra för den trygghet och värme som de äldre så väl förtjänar, säger Kristin Ahne, affärsområdeschef Aleris Omsorg.

Förutom äldreboende kommer fastigheten även att rymma en butik, ett gym och stödboende för nio unga personer, som kommer att drivas av Aleris. Planerad öppning vid årsskiftet 2020/2021.

– Vi ser det som mycket positivt att man kommer att kunna arbeta generationsöverskridande i anslutning till Aleris Ekebäcken Plaza. Det ger förutsättningar för spännande och utvecklande samarbeten mellan verksamheterna, säger Ingrid Larsson.

Aleris Plaza-boenden har utformats genom att vi frågat äldre hur de vill ha det i sin vardag och kombinerat deras behov med våra medarbetares professionella kunnande och vad äldreforskningen visar. Detta har lett fram att man på alla boenden lovar:

·  Att varje boende får omsorg utifrån just sina behov och förutsättningar.

· Att måltiderna ska vara en stund av glädje, samvaro och gemenskap.

· Att det varje dag ska erbjudas aktiviteter och att få komma ut i friska luften.

· Att de som bor hos oss ska ha tillgång till surfplatta och musiktjänster och att vi använder modern teknik bland annat för att minska risken för fallskador.