Nyheter

Storasyster får pris för kampanj om sexuella övergrepp

Genom kampanjen vill Storasyster uppmärksamma och öka kunskapen om sexuella övergrepp samt vilket utbrett samhällsproblem det är.

Storasyster tilldelas idépriset 2021 av Riksförbundet Unizon för kampanjen “Tänk dig ett samhälle fritt från sexuella övergrepp. Det gör vi.”. Det är den precis vision Storasyster arbetar för. 

Storasyster tilldelas idépriset 2021 av Riksförbundet Unizon för kampanjen “Tänk dig ett samhälle fritt från sexuella övergrepp. Det gör vi.”. Det är den precis vision Storasyster arbetar för. 

Unizons idépris är ett årligt pris som förbundet i samband med kongressen delar ut till medlemsorganisationer som genomfört en idé värd att uppmärksamma. Idépriset går till Storasyster, Kraftbyrån och Föreningen Rise.

Motivering till att Storasyster tilldelas idépriset:

Storasyster får Unizons idépris för kampanjen ”Tänk dig ett samhälle fritt från sexuellt våld”. Kampanjen, som fått stor spridning, har ett positivt, fantasifullt och kreativt tilltal och sätter fingret på att en värld fri från sexuella övergrepp faktiskt är möjlig. Genom att vända på perspektiven lyckas Storasyster visa kraften i att visualisera att det är möjligt att förebygga sexuellt våld. Unizon och Unizons jourer arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Kampanjen går i Unizons anda – vi arbetar FÖR samhällsförändring och FÖR förbättring. Grattis Storasyster!

– Vi är väldigt glada och tacksamma över att ha vunnit Idépriset 2021! Vi är stolta över kampanjen och ser det breda genomslag som den fått som otroligt viktigt. Vi har långt kvar innan vi har ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld, men förhoppningsvis leder kampanjen till nya tankar och idéer om hur vi kan ta oss dit, säger Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare Storasyster.

Kampanjen har tagits fram med hjälp av kommunikationsbyrån DET.

Storasysters kampanj består av en reklamfilm, printannonser och annonser i sociala medier. Storasyster kommer att fortsätta sprida kampanjen även framöver.

– Vi har sett ett ökat fokus på frågan om mäns våld mot kvinnor, och också det sexuella våldet, den senaste tiden. Det har gjort kampanjens budskap än mer aktuellt. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med kampanjen som en del av vårt kunskapshöjande arbete, för om vi inte höjer kunskapen och medvetenheten om sexuellt våld i samhället kommer vi aldrig lösa detta enorma samhällsproblem, säger Cecilia Bödker Pedersen.