Nyheter

Stora skillnader i fördelning av ekonomiskt bistånd över landet.

Foto: Getty Images

Det är fortfarande stora regionala skillnader i fördelningen av ekonomiskt bistånd över landet. I en del kommuner får en av tio ekonomiskt bistånd medan det i andra kommuner knappt betalas ut något ekonomiskt bistånd alls.

Under 2016 fick drygt 220 000 hushåll ekonomiskt bistånd i landet, det som tidigare kallades socialbidrag.
Enligt ny statistik från Socialstyrelsen så är fördelningen dock ojämn och det finns stora regionala skillnader, i till exempel Södermanland så fick ca 7 procent av länsinvånarna ekonomiskt bistånd, medan invånarna i Stockholms län fick bara ca 2,5 procent. Lägst i landet.

Totalt så betalade landets kommuner ut 10,5 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd under 2106, en minskning från året innan och den minsta summan sedan 2012.
Som helhet i landet har andel av befolkning som får ekonomiskt bistånd minskat något, till 4,1 procent.
Men det varierar kraftigt mellan kommunerna och i kommuner som Eskilstuna, Malmö och Filipstad så fick en av tio ekonomiskt bistånd, medan det i Vellinge, Lidingö, Solna och Danderyd var endast en av hundra.

Det skiljer också mellan åldersgrupper, då man har olika behov av ekonomiskt bistånd, där befolkningssammansättning, arbetsmarknad och utbildningsnivå påverkar.
Av alla vuxna biståndsmottagare var omkring hälften utan arbete 2016, och en stor andel utgörs av unga mellan 18-29 år.
Källa: Socialstyrelsen.