Äldreomsorg

Stockholms stad inför besöksförbud på äldreboenden

Stadens äldreborgarråd Erik Slottner (KD) berättar vid en presskonferens på torsdagsmorgonen att det finns coronasmittade äldre på boenden i Stockholm. Därför tas nu extra åtgärder för att minska smittspridningen.

Stadens äldreborgarråd Erik Slottner (KD) berättar vid en presskonferens på torsdagsmorgonen att det finns coronasmittade äldre på boenden i Stockholm. Därför tas nu extra åtgärder för att minska smittspridningen.

Det finns konstaterade fall av coronasmitta på Stockholms stads äldreboenden – både bland personal och de äldre. Stockholms stad går därför ut med ett besöksförbud på alla stadens äldreboenden och servicehus. Undantag görs för äldre i livets slutskede och de som har särskilda behov. 
– Det här påverkar många anhöriga och även de äldre som inte får några besök. Vi får hoppas att det här besöksförbudet gäller under så kort period som möjligt men ändå hålls så länge det är nödvändigt, säger Erik Slottner (KD), äldreborgarråd i Stockholm.

Han vill inte nämna vilka boenden det rör sig om som har fått coronasmittan. De äldre och deras anhöriga vid de aktuella äldreboendena är särskilt informerade om smittspridningen.