Nyheter

Stockholms psykiatriambulans får pris

Susanne Nordling (MP) ordförande i psykiatriberedningen i Region Stockholm. Foto: Fredrik Hjerling

Psykiatriambulansenheten (PAM) i Region Stockholm tilldelas Svenska Mobila vårdens pris 2019. Region Stockholm var först i landet med att inrätta en psykiatriambulans och antalet utryckningar har ökat år från år.

Psykiatriambulansenheten (PAM) i Region Stockholm tilldelas Svenska Mobila vårdens pris 2019. Region Stockholm var först i landet med att inrätta en psykiatriambulans och antalet utryckningar har ökat år från år.

– De är värdiga vinnare. Det här är verksamhet som räddar liv och ger utsatta patienter vård snabbare, säger Susanne Nordling (MP) ordförande i psykiatriberedningen i Region Stockholm.

Under 2017 hade PAM 1 680 uppdrag och förra året steg antalet till 2 167. Det är en ökning med 30 procent. Hittills i år har utryckningarna ökat med ytterligare 18 procent jämfört med samma period förra året. Utvärdering har visat att många patienter som annars hade fått uppsöka sjukhus, i stället har kunnat få vård på plats.

– Det är en stor vinst för patienterna. Ingen vill behöva ta sig till sjukhuset i onödan. Dessutom innebär det att belastningen på den psykiatriska akutvården och slutenvården minskar. Det är en ren win win-situation, säger Susanne Nordling.

Tidigare har polisen ofta tagit dessa uppdrag. På så vis avlastar psykiatriambulansen polisen samtidigt som patienterna får bättre omhändertagande. Psykiatriambulansen arbetar med patientens behov av akutvård vid risk för självmord, överdos eller om de av annan anledning mår akut psykiskt dåligt.

– Den psykiska hälsan är lika viktig som den fysiska, men historiskt har fokus legat mycket på den fysiska hälsan. Att utryckningarna ökar visar att det finns ett stort behov och vi ser över om den verksamhet vi har i dag är tillräcklig, säger Susanne Nordling.

FAKTA

Bilen bemannas av specialistutbildad ambulanspersonal samt en psykiatrisjuksköterska. Allmänheten kan inte själv ringa efter PAM, utan samtalet går till SOS Alarm som gör en bedömning. Det rör sig ofta om personer där SOS Alarm bedömer att det råder risk för suicid (självmord), att någon tagit en överdos eller av annan anledning mår akut psykiskt dåligt.

På plats kan den specialistutbildade personalen bedöma om patienten behöver komma till beroendevården, psykiatrin eller till akutmottagningen på ett sjukhus. Högsta prioritet för PAM ligger på att förhindra självmord.

Bilen är igång mellan 14-02 alla dagar i veckan. Under 2018 gjordes cirka 1700 utryckningar till cirka 1400 patienter. En tredjedel av dem har efter en psykiatrisk bedömning kunnat stanna kvar i hemmet.

Projektet med PAM började som en pilotstudie där en psykiatrisjuksköterska åkte med polisen ut. De positiva erfarenheterna ledde till att Stockholm som första region i landet införde PAM permanent i januari 2017.

Psykiatriambulansen ser ut som en vanlig ambulans på utsidan men inuti har den ingen bår utan sittplatser för samtal.

3 vanligaste skälen att PAM larmas ut:

1. Suicidmisstanke

2. Osäkra uppgifter/svårt sjuk patient
3. Förgiftning/överdos
Siffror om utryckningarna för PAM

Totalt antal uppdrag:

2017 – 1681 st helår

2018 – 2167 st helår

2019 – 1200 (1 jan – 30 juni)

Ökning ca 30 % (29%) 2018

Samt jämförelse första halvåret i år

Period 1 jan tom 30 juni för vardera år,

2017 – 807 st.

2018 – 1014 st.

2019 – 1200 st.

Ökning 18 % första halvåret 2019 i förhållande till motsvarande period förra året.