Äldreomsorg

Stärkt frivilligstöd till kommuner för att stödja äldre

Martin Ärnlöv

– Det här är stort. Det här är en samhällsmobilisering i den här situationen, säger Svante Werger, MSB i en presskonferens den 25 mars.

SKR och MSB har kommit överens med organisationer inom civilsamhället att stärka stödet till äldre. Det blir en välkommen avlastning för kommunerna under corona-pandemin för att kunna hjälpa till med till exempel matinköp till de som behöver.

Trycket på kommunerna har ökat när riskgrupper, däribland många äldre, behöver hjälp med matinköp och andra tjänster när de måste stanna hemma. Därför tar nu MSB ett helhetsgrepp om frivilligstöd till kommuner med corona-isolerade personer.

Åtgärderna innebär i ett första steg att stärka de frivilliga resursgrupper (FRG) som finns i 155 kommuner idag. Därför har MSB tecknat en överenskommelse med Sveriges Civilförsvarsförbund om samordningsansvar för FRG under krisen.

– Kommunerna behöver avlastning för att säkerställa att de äldre får hjälp med att stanna hemma. Våra frivilliga vill göra en insats och i organiserade former hjälpa till. Det är människor som dessutom har en bra utbildning för att agera i kriser, säger Svenska Civilförsvarsförbundets ordförande Georgios Kontorinis. 

Som ett andra steg, för kommuner där FRG inte finns, har MSB och SKR bett Svenska Röda Korset, Svenska Kyrkan, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen och Sveriges Stadsmissioner, ingå en avsiktsförklaring om samverkan. Den innebär en trygg lösning under en begränsad tid som snabbt kan komma på plats, där andra lösningar inte redan täcker behoven. Vissa kommuner har till exempel anställt människor som blivit friställda på grund av pandemin.

– Runt om i landet har vi tusentals ideellt engagerade inom våra organisationer. Vi ska nu också samordna våra frivilliga krafter för att kunna bistå ännu fler människor i utsatthet. Det här är ett sätt för civilsamhället att visa att Sverige drivs av goda krafter och att vi kan klara oss igenom den här utmaningen, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare vid Svenska Röda Korset.

Röda Korset får en samordningsroll nationellt. Sedan beror det på vilken organisation som är starkast i en kommun vem som leder arbetet i nära samverkan med kommunen.

Aktörerna samlades vid en gemensam presskonferens den 25 mars.

– Det är ungefär 1,5 miljoner människor i Sverige som är över 70 år. De ska inte behöva vända sig till en redan ansträngd hemtjänst för att få hjälp med matinköp och liknande. Det här blir en välkommen avlastning för de kommuner som behöver det, säger Fredrik Lennartsson på SKR.

De frivilliga organisationerna kan även hjälpa till med administrativt arbete, tolkhjälp eller andra sysslor. Tidigare exempel på vad dessa frivilliggrupper har utfört tidigare är hjälp under skogsbränderna och migrationstillströmningen.

– Det här är stort. Det här är en samhällsmobilisering i den här situationen, säger Svante Werger, MSB.