Stärker stödet för familjehem

Mentorskap är en ny satsning för att stödja familjehem i Örebro kommun.
familjehemsbarn
Mentorprogrammet är en del av Örebro kommuns satsning för att skapa trygga och stabila miljöer för barn och ungdomar som behöver ett nytt hem.

Mentorskap är en ny satsning för att stödja familjehem i Örebro kommun. Det innebär att erfarna familjehem, som har genomgått utbildning och har gedigen erfarenhet, står till förfogande för andra familjehem som behöver råd, stöd och delad erfarenhet.

– Familjehemsenheten i Örebro arbetar för att utveckla familjehemsvården utifrån behov och önskemål som kommer från våra uppdragstagare. En modell med mentorsfamiljer har efterfrågats och vi ser det som ett bra sätt att ta tillvara all den kunskap och erfarenhet som många av våra familjehem har att dela med sig av, säger Sandra Pehart, familjehemssekreterare och projektledare.

En mentorsfamilj kan ge stöd även på kvällar och helger och kommer att vara ett komplement till det professionella stöd som familjehemmen får från sin familjehemssekreterare.

– En mentorsfamilj ska vara som en ”familjehemsvän”, som kan ge stöd utifrån egen erfarenhet av familjehemsuppdrag. Genom att erbjuda mentorskap skapar vi en plattform där våra familjehem kan dela sina erfarenheter och samarbeta med varandra på ett effektivt sätt. Det ger en ökad trygghet och kvalitet i familjehemsverksamheten och skapar möjligheter till personlig utveckling för alla inblandade parter, säger Sandra Pehart, familjehemssekreterare och projektledare.

Genom att erbjuda ett omfattande stöd för familjehemmen, inklusive mentorskap, hoppas kommunen kunna öka antalet ansökningar från engagerade personer som vill göra en positiv skillnad i placerade barns liv. Projektet pågår till 30 november och ska sedan utvärderas för att se om mentorsfamiljer kan bli en permanent stödinsats för familjehem i Örebro kommun.

Related posts