Karriär

Stark trend av flexibilitet och individualisering på jobbet

Var fjärde tjänsteman funderar på att byta jobb.

Andelen tjänstemän som själva får bestämma om de ska arbeta på kontoret eller hemma har ökat det senaste halvåret. Det visar en Novus-undersökning från Sodexo. 

Andelen tjänstemän som själva får bestämma om de ska arbeta på kontoret eller hemma har ökat det senaste halvåret. Det visar en Novus-undersökning från Sodexo. En majoritet tror också att arbetslivet i framtiden kommer att innebära ännu mer självbestämmande.

Sodexos senaste Novus-undersökning om tjänstemäns inställning till arbetslivet har resulterat i rapporten ”Det flexibla och individualiserade arbetslivet 2030 – utopi eller dystopi?”. Undersökningen bygger på 1091 telefonintervjuer med förvärvsarbetande tjänstemän i privat och offentlig sektor i åldern 18-79 år.

I mars 2022 uppgav var tredje tjänsteman att de funderade på att byta jobb, vilket föranledde att Sodexo ställde sig frågan om vi stod inför en uppsägningsvåg i Sverige. Den siffran har nu sjunkit, i oktober är det istället var fjärde tjänsteman som funderar på att byta jobb.

– Att färre tjänstemän nu överväger att byta jobb kan dels ses som en konjunktureffekt, dels som ett resultat av att färre arbetsgivare kräver att arbetet utförs heltid på kontoret nu jämfört med i våras. I undersökningen framgår det tydligt att flexibla arbetstider och möjligheten att jobba på distans skattas högt. Mycket tyder på att arbetsgivarna har lyssnat och att arbetslivet efter pandemin har stabiliserat sig, med hybridarbete som den nya normen, säger Johanna Langer, marknadschef på Sodexo.

Överlag ser tjänstemännen ljust på framtiden. Fyra av tio tror att arbetslivet inom den egna branschen kommer att utvecklas till det bättre fram till 2030, medan en sjättedel tror att det kommer bli sämre. 65 procent av tjänstemännen tror att arbetslivet 2030 kommer innebära större möjligheter att själv påverka när man jobbar och 51 procent tror på större möjligheter att själv påverka hur mycket eller lite man jobbar. 56 procent tror att de kommer ha större möjligheter att påverka sitt eget arbete och sin arbetsroll, och hela 62 procent tror på större möjligheter att utveckla och bredda sin kompetens. Samtidigt tror hela tre av fyra att hybridarbete kommer vara det dominerande arbetssättet 2030.

Johanna Langer, marknadschef på Sodexo och författare till rapporten, menar att det tillsammans med distansarbete även finns en stark individualiseringstrend. Hon tror att arbetsgivare och företag måste våga prova nya lösningar och anpassningar till det nya arbetslivet för att hålla sig relevanta för kunder, samarbetspartners och medarbetare:

– Tjänstemännen ställer höga krav på flexibilitet och kompetensutvecklande arbetsuppgifter. Ledarskapet bör därför ha en coachande snarare än kontrollerande funktion, där tid och resurser investeras i att förstå medarbetarnas individuella drivkrafter, förutsättningar och behov. Nya tjänster, tekniska lösningar och innovationer kommer bli viktiga att utnyttja för att förbättra arbetssituationen för en distribuerad arbetsstyrka i det hybrida arbetslivet. Jag tror starkt på att engagerade medarbetare kommer bli allt viktigare för att hitta de lösningar som bygger en bra företagskultur och gör företaget konkurrenskraftigt.

Topp tre – önskelista för arbetslivet 2030:

1. Kortare arbetsvecka (47 procent).

2. Mer flexibla arbetstider (40 procent).
3. Kunna välja att jobba varifrån som helst globalt (36 procent).