Spara energi medan du tränar

Nu finns ett koncept som gör att träningsanläggningar kan minska, återanvända och även förnya sin energi.
Träna och spara pengar samtidigt med ny maskin.

Nu finns ett koncept som gör att träningsanläggningar kan minska, återanvända och även förnya sin energi.

Företaget Technogym har utvecklat ett koncept som gör att träningsanläggningar kan minska, återanvända och även förnya sin energi.

Träningsmaskinen ARTIS® Renew tar tillvara på energin som produceras genom användarens aktivitet som krävs för att driva maskinen samt genom att återföra överskottsenergin in i elnätet.

Tänk hur effektiv din träning skulle bli om du kan se vad du sparar i företagets elräkning.

Läs mer på qicraft.se


Text: Jenny Marcusson

Related posts