Nyheter

SOS Barnbyar har startat professionellt mentorsprogram

Nyligen öppnade SOS Barnbyars verksamhet i Hammarkullen dörrarna. Medverkade vid invigningen gjorde bland annat Catharina Gehrke

Nytt mentorsprogram ska stötta barn och unga i samhällsvård.

I januari invigde SOS Barnbyar sin första operativa verksamhet i Sverige – ett professionellt mentorsprogram som stöttar barn och unga i samhällsvård. Målet är att de själva ska skapa en plattform för ett självständigt och självförsörjande liv.

För två år sedan genomförde SOS Barnbyar en kartläggning över var en eventuell operativ verksamhet i Sverige skulle göra mest nytta. I kartläggningen framkom ett behov av ökat stöd till ensamkommande barn och framförallt ensamkommande barn med ebo-placering, det vill säga barn som lever med anhöriga eller bekanta till familjen. 

Ensamkommande barn med ebo-placering riskerar ofta isolering och utanförskap då det inte är ovanligt att familjerna de lever hos själva är dåligt etablerade i det svenska samhället.

– SOS Barnbyar är en av världens ledande aktörer inom social omvårdnad av de allra mest utsatta barnen; de som förlorat förälders omvårdnad, eller som riskerar att göra det. Vi vill arbeta där vi kan göra skillnad och därför inriktar vi initialt vår verksamhet i Sverige på ensamkommande barn med ebo-placering, berättar Catharina Gehrke, generalsekreterare SOS Barnbyar.

SOS Barnbyars professionella mentorsprogram har sin bas i SOS Barnbyars Ungdomscenter i Hammarkullen, Göteborg. Anledningen till att SOS Barnbyar etablerat sig där är att området har en stor andel med ensamkommande barn med ebo-placering. Det är också ett av Göteborgs stads utvecklingsområden och arbetet i Hammarkullen sker i samverkan med Göteborgs stad, Bostadsbolaget och andra frivilliga, sociala och offentliga instanser i området.

Syftet med mentorsprogrammet är att stärka barnen och ungdomarna så att de själva skapar en plattform för ett självständigt, självförsörjande liv. 

– Grundstenarna i mentorsprogrammet är lärande, nätverk, familjestärkande arbete och empowerment. Våra mentorer kommer att ge stöd ur ett helhetsperspektiv och utifrån varje individs behov. fortsätter Catharina Gehrke.

SOS Barnbyars professionella mentorer ska arbeta med 8-10 ungdomar var i åldern 14-21 år. Ungdomarna får stöd under en treårsperiod, eller kortare om ungdomen själv anser att hen inte behöver stöd längre.