Guider

Söker 2 600 säsongsmedarbetare som ska spegla mångfald

Gröna Lund

Park and Resorts ser gärna nyanlända, ungdomar, långtidsarbetslösa och personer med funktionsvariation bland sina medarbetare. 

Nu inleds vad som är ett av nöjesparkskoncernen Parks and Resorts stora arbete med att hitta rekordmånga medarbetare till parkernas premiärer och sommarsäsongen 2017. Drygt 2 600 medarbetare sökes, vilket är den högsta siffran i koncernens historia, och fokus ligger fortsatt på mångfald och service, koncernen ser gärna unga med funktionsvariation, nyanlända och äldre bland de sökande. 


Nöjesparkskoncernen Parks and Resorts Scandinavia, bestående av Gröna Lund, Kolmården, Aquaria, Furuvik och Skara Sommarland, har just inlett sin stora rekryteringsperiod, där man i år söker över 2 600 medarbetare till sommarsäsongen, under 2016 sökte man  2 400 medarbetare. Det ökade behovet av medarbetare är en följd av de stora investeringar som koncernen gjort de senaste åren.

– Sedan 2006 har vi investerat drygt 1,5 miljarder kronor i nya attraktioner, våra djurverksamheter, restauranger och miljö. Allt överskott återinvesteras i verksamheten och det är glädjande att se att våra satsningar ger fler gäster. Därför söker vi i år ännu fler medarbetare, som kan hjälpa oss att ta hand om de 3 miljoner gäster som väntar på att besöka våra parker, säger Christer Fogelmarck, koncernchef för Parks and Resorts.

Målen med Parks and Resorts rekrytering är att medarbetarna ska spegla gästernas mångfald och att gästerna ska få uppleva service i världsklass. Därför ligger även i år fokus på de mångfaldsprojekt som koncernen driver. Bland annat fortsätter Gröna Lund och Skara Sommarland sitt samarbete med Arbetsförmedlingen, där man anställer nyanlända genom Etableringsuppdraget. Tillsammans med Arbetsförmedlingen fortlöper även Gröna Lunds och Furuviks rekrytering av unga med olika funktionsnedsättningar. Den seniorsatsning som Gröna Lund och Furuvik inlett för ett par år sedan fortsätter även i år, där personer över 50 år uppmanas att söka jobb i parkerna. Kolmården satsar i år extra på att rekrytera ungdomar och personer som av någon anledning står utanför arbetslivet, bland annat genom samarbete med Portalen och gymnasieskolor.

– För att vi ska kunna ge gästerna det bästa bemötandet och den bästa servicen är vi övertygade om att våra medarbetare behöver spegla våra gäster och vårt samhälle. Därför söker vi medarbetare med alla möjliga olika bakgrunder och erfarenheter. Vår styrka ligger just i våra olikheter, säger Caroline Lidholm, rekryteringsansvarig på Parks and Resorts. Samtliga tjänster går att söka via Parks and Resorts karriärsida: www.magisksommar.se.

Företaget: 
Parks and Resorts är Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår den svenska resmålen; Gröna Lund, Kolmården, Aquaria, Furuvik och Skara Sommarland. Utöver att leverera skratt och upplevelser till ca 3 miljoner besökare årligen, driver Parks and Resorts en rad olika forsknings- och bevarandeprojekt för utrotningshotade arters fortlevnad. Sedan 2012 har koncernen en egen serviceakademi där cirka 2 600 säsongsanställda utbildas i service och gästmöte. 

Av: Annika Rådlund Foto: Parks and Resorts