Uncategorized

Sök bidrag och starta integrationsprojekt

Foto: Pixabay

Få bidrag till ditt integrations- eller mångfaldsprojekt.

Integration och mångfald är viktiga frågor i samhällsdebatten. För att skapa förändring krävs resurser och pengar finns att söka, både för att driva projekt och att starta organisationer som jobbar med samhällsfrågor. 

Genom MUCF, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, går det att söka bidrag både för att driva en organisation och för olika projekt för att till exempel främja integration. Syftet med projektet ska vara att ta fram och sprida kunskap, mobilisera och stärka kapaciteten i arbetet mot rasism eller till att med olika metoder påverka och förändra attityder, normer och strukturer i samhället.  

Bidrag kan sökas av både kommuner, föreningar, stiftelser och organisationer som till exempel barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer, hbtq- och kvinnoorganisationer, till projekt som handlar om diskriminering, jämställdhet, rasism och extremism. Det går också att söka bidrag för internationella samarbetsprojekt, men inte till ordinarie verksamhet. 

Några exempel på projekt som fått bidrag under 2016: ”Nolltolerans mot vardagsrasism” Nordisk hjälp, Malmö. ”Olika söker lika” ungdomsprojekt/Lunds kickboxningssällskap ”Konspirationism i skolan” Stiftelsen Expo, Stockholm”Akta dig extremister” Waamo Samhällsutveckling Org. Västerås”. 

Några områden man kan söka bidrag inom: 
Insatser för unga som varken arbetar eller studerar

Jämställdhetsprojekt

Kvinnoorganisationers projekt

Mot rasism och intolerans

Sommarlovsaktiviteter

Volontärtjänst, ungdomsutbyten och kompetensutveckling

Mer information om villkor och ansökningstider finner du på MUCF:s hemsida.

Text: Susann Enqvist & Maria Nordholm.