jobb_artikla

Socionomdagarna engagerar

Många ville tycka till om vem som ska fatta beslut i individärenden efter föreläsningen om framtidens socialtjänst.

Den 21-22 november hölls årets Socionomdagar på Stockholmsmässan. Över 100 programpunkter stod på agendan, bland annat nya riktlinjer och yrkesfrågor inom socialt arbete. 

Den 21-22 november hölls årets Socionomdagar på Stockholmsmässan. Över 100 programpunkter stod på agendan, bland annat nya riktlinjer och yrkesfrågor inom socialt arbete. En mängd utställare fanns också på plats, däribland vi själva från SSIL förstås.

En av de första föreläsningarna på Socionomdagarna handlade om utredningen Framtidens socialtjänst. Camilla Sköld på Regeringskansliet redogjorde för arbetet med utredningen som ännu inte är klar.

Uppdraget från den dåvarande regeringen handlade om att se över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Man är måna om att lyfta det sociala arbetet.

Man har också kommit med ett delbetänkande om vägar till en förebyggande socialtjänst.

– Vi behöver fördjupa kunskapen om att arbeta förebyggande. Idag är det mycket betoning på ärendehantering, man jobbar kortsiktigt och ser till budget, säger Camilla Sköld.

Det förebyggande arbetet ses som ett centralt område i utredningen. Varför man vill lyfta fram vikten av att arbeta förebyggande och att insatser ska bli mer tillgängliga är; direktiven, utvecklingen, att nå fler och tidigare, ökat självbestämmande, ökad brukarmedverkan, att kunna arbeta mer effektivt med mindre administration och underlätta samarbete/samverkan.

Utredningen ska presenteras senast den 1 juni 2020, ett datum som sköts fram i somras. I samband med förlängningen kom det även till tre nya uppdrag. Dessa är; ett förtydligande av barnrättsperspektivet mot bakgrund av att göra barnkonventionen till lag, förtydligat uppdrag kring äldreomsorgen, om en särlagstiftning är motiverad och att analysera socialnämndens möjlighet att delegera viss beslutanderätt.

– En tanke för att göra insatser mer tillgängliga är att man inte alltid ska behöva träffa någon biståndsbedömare, utan brukaren kan vända sig direkt till utövaren, säger Camilla Sköld. Men hon vill gärna ha in synpunkter från socialtjänsten.

Efter föredraget fick deltagarna ange på en tavla vilka de tycker ska fatta beslut i individärenden. Detta på uppmaning av Akademikerförbundet SSR.