Skyddat boende

Socialtjänstministern kom med glädjande nyheter

socialtjänstministern
Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall på Dagen för Skyddat boende i Göteborg.

Den nya propositionen om stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende har överlämnats till regeringen. Det kunde Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall berätta när hon gästade Dagen för Skyddat boende.

Många har väntat på besked om den nya lagen som bland annat innebär tillståndsplikt och stärkta rättigheter för barn när det gäller skyddat boende. När socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall klev upp på scenen under Dagen för Skyddat boende i Göteborg den 26 oktober var publiken förväntansfull på någon form av besked.

– Det här var ju väldigt passande att det blev just idag. Det är nämligen så att klockan 9.30 idag så överlämnade regeringen den nya propositionen till riksdagen. Så nu kommer den att hanteras där för att med största sannolikhet klubbas igenom och träda ikraft den 1 april 2024, berättar Camilla Waltersson Grönvall.

Emmy Pettersson, vd på SSIL, Jonas Ahl, Stiftelsen Insats skyddat boende, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och Maria Fischer, Stiftelsen Insats skyddat boende.

Det är SSIL – För vård och omsorg och Stiftelsen Insats skyddat boende som arrangerar dagen. Socialtjänstministern hade bjudits in för att tala om den väntade lagregleringen inom branschen.

– Vem som helst kan idag starta och driva skyddat boende helt utan tillstånd, vilket har inneburit att det finns aktörer som är oseriösa och vissa rent kriminella. Vi måste göra allt vi kan för att skyddade boenden håller hög kvalitet. Idag är det stora skillnader, både i tillgång och hur insatserna är utformade, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Större rättigheter till barnen

Barnen, som idag ses som en medföljare till den utsatta, ska få ett eget beslut om placering i skyddat boende och rätt till förskola/skola.

– Vi har skolplikt i Sverige, men i 72 procent av landets kommuner har man ingen organisation för skolgång för barn i skyddat boende. Barnens behov måste komma i centrum och de måste också få rätt till hälso- och sjukvård.

Socialtjänstministern lyfte också det faktum att socialtjänsten idag saknar möjlighet att hindra förövaren att ha umgänge med sina barn, trots att barnen befinner sig på skyddat boende. Detta är också något som har inneburit att familjers vistelseort har röjts.

– Jag saknar ord. Att barn som har blivit utsatta för våld och bevittnat våld ska tvingas till umgänge, det sätter vi nu stopp för.

Regeringens förslag i den nya propositionen:

  • Skyddat boende blir boendeinsats enligt SoL.
  • Barn som följer med vårdnadshavare får eget beslut med stöd av SoL vid samtycke från vårdnadshavare. Med stöd av ny lag behövs inget samtycke från den andra vårdnadshavaren.
  • Hälsoundersökning för barn och unga.
  • Förtydligad rätt till skola.
  • En särskild utsedd socialsekreterare ansvarar för kontakt med barn och unga.
  • Möjlighet att begränsa umgänge med/hemlighålla vistelseort för våldsam vårdnadshavare under vistelsen på skyddat boende.
  • Vårdplan, genomförandeplan och uppföljning.
  • Tillståndsplikt och anmälningsplikt för skyddade boenden.
  • De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 april 2024.
  • Reformen ska följas upp.