Hälsa och arbetsmiljö

Socialtjänsten i Piteå tackar sommarpersonalen för väl utfört arbete

Vikarier och ordinarie personal har lyckats hålla smittspridning av covid-19 i schack. Inget nytt bekräftat fall har upptäckts under semesterperioden bland boende i socialtjänstens verksamheter.

Socialtjänstens ledning riktar ett stort TACK till sommarpersonalen i Piteå kommun! Vikarier och ordinarie personal har lyckats hålla smittspridning av covid-19 i schack. Inget nytt bekräftat fall har upptäckts under semesterperioden bland boende i socialtjänstens verksamheter.

Inför sommaren fanns en viss oro för ökad smittspridning när närmare 400 vikarier klev in för att ersätta ordinarie personal inom hemtjänst, personlig assistans, särskilt boende för äldre och gruppboenden. Men någon ökad smittspridning har det inte blivit. Tvärtom.

Bland framgångsfaktorerna ligger ett strukturerat förberedelsearbete inom socialtjänsten inför sommarbemanningen. Rutiner för skyddsutrustning och provtagning fanns på plats vid semesterstart och introduktionsutbildning för vikarier genomfördes digitalt för att undvika att samla många på samma ställe.

– Vi har klarat sommaren långt över förväntan och det är tack vare vår fina personal som har arbetat hårt med att följa våra rutiner för att minska smittspridning. Vi i socialtjänstens ledning vill rikta ett varmt tack till vår ordinarie personal och våra sommarvikarier. En eloge till er alla för väl utfört arbete, säger Lena Enqvist, omsorgschef, socialtjänsten, Piteå kommun.

I veckan bjuder socialtjänsten personalen på fika för att fira sommarens goda arbetsinsats.