Nyheter

Skriande behov efter auktoriserade tolkar

Ahmed Abdulmajid är nyexaminerad tolk i Tigrinska

Första auktoriserade tolken i tigrinska på 24 år.

Kammarkollegiet har auktoriserat en tolk i tigrinska för första gången på 24 år. Kammarkollegiet efterlyser fler tolkar som vill bli auktoriserade liksom det nyutexaminerade tillskottet Ahmed Abdulmajid.

– Enligt vår utredning är samhällets behov av tolkar störst i fem språk: arabiska, dari, persiska, somaliska och tigrinska. Och det är med stor glädje vi kan meddela att vi har auktoriserat en tolk i tigrinska för första gången på 24 år, säger Ivett G Larsson, auktorisationsansvarig på Kammarkollegiet.

SCB:s statistik visar på att det idag bor drygt 35 000 i Sverige som är födda i Eritrea och knappt 18 000 som är födda i Etiopien. Många av dessa har tigrinska som modersmål. Tolkbehovet för många av dessa invånare kan vara i upp till 7-10 år.

– Att vi nu fått fram en tolk i tigrinska efter 24 år beror helt och hållet på den enskilda tolken, Ahmed Abdulmajids, förkunskaper, förberedelser och seriositet. För att det ska blir fler auktoriserade tolkar ska man lyssna på hans råd och göra provsatsningen lika målmedvetet som Ahmed, fortsätter Ivett G Larsson.

Behovet av tolk är stort inom flera yrkesgrupper som möte människor i behov av hjälp och stöd, som Socialtjänsten eller vården. Att en läkare och en patient förstår varandra eller att en advokat och en åtalad kan kommunicera är grundläggande för rättssäkerheten i ett demokratiskt samhälle. Därför behövs kvalificerade tolkar som ser till att information mellan myndigheter och privatpersoner förs över på ett tillförlitligt sätt.

– Den som anlitar en auktoriserad tolk ska kunna lita på att informationen förs över korrekt. I förlängningen handlar det om att alla ska känna sig trygga i sina kontakter med myndigheter och ha förtroende för samhällets institutioner, säger Ulf Rehnberg, avdelningschef på Kammarkollegiet.

Se filmen med den auktoriserade tigrinska tolken Ahmed Abdulmajid här.
 
Källa: Kammarkollegiet