Uncategorized

SKL vill stoppa urholkning av assistansersättning

Foto: Getty Images

Ersättningsnivån för personlig assistans är för låg. Alla kostnader är inte medräknade och uppräkningen har under många år varit betydligt lägre än kostnadsökningen från avtalad löneökning. Det menar SKL.

”Det blir allt svårare att upprätthålla kvalitet, kompetens och en rimlig löneutveckling för personliga assistenter. Den statliga ersättningen är 291 kronor per utförd assistanstimme. Det kan jämföras med ersättningen för en hemtjänsttimme i Stockholms stad som är 425 kronor. Vanligtvis går mer än 86 procent av ersättningen för personlig assistans, både i kommuner och hos flertalet privata alternativ, till arbetskostnaden.” Det skriver SKL, Arbetsgivarföreningen KFO och Vårdföretagarna i en debattartikel. 

I ersättningen ska också kostnader för utbildning, handledning, arbetsmiljösinsatser, administration, lokaler och systemutveckling inrymmas, menar de och fortsätter.

”Sedan 2014 räknas ersättningen för personlig assistans inte längre upp i takt med löneutvecklingen för de drygt 100 000 personliga assistenter som omfattas av kollektivavtal. Regeringen övergick då, 2014, till en lägre årlig justering, utifrån antagandet att ersättningen gav en överkompensation i relation till de verkliga arbetskostnaderna. I den bedömningen iakttogs aldrig den del av lönekostnader, för exempelvis introduktion eller annan utbildning, som tillkommer för personliga assistenter som för tillfället inte utför assistans. Antagandet, som finns bland annat i assistansersättningsutredningen från 2014, saknar empirisk grund. Regeringen hämtar inte längre in beräkningsunderlag från myndigheter och det finns ingen officiell beräkningsmodell.

Med en alltför låg statlig assistansersättning, tvingas utförarna till mindre önskvärda åtgärder. Kommunerna kompenserar för underskott genom att dra ner på resurser till annan verksamhet. Privata utförare, som inte har motsvarande handlingsutrymme, tvingas till nedskärningar i verksamheten. Det påverkar kvaliteten för de assistansberättigade.”