Äldreomsorg

Skärper rekommendationer om munskydd och visir

Anders Tegnell

Anders Tegnell: ”Det har visat sig svårt att göra egen riskbedömning”.

Folkhälsomyndigheten ändrar den tidigare rekommendationen att använda munskydd i kombination med visir i nära vårdkontakt i äldreomsorgen efter egen riskbedömning. Anders Tegnell: ”Det har visat sig svårt”.


Den nya rekommendationen presenterades av Anders Tegnell vid torsdagens pressträff.

– Vi har nu landat i att ska man arbeta med nära vård och omsorg där det finns eller kan finnas smitta så är visir och munskydd det rimliga att ha. Det har visat sig vara svårt att göra en egen riskbedömning. Vi har också sett att det varierar så mycket i landet. Det är viktigt att alla gör likadant, säger Anders Tegnell.