Ska öka kunskapsnivån om cannabis

Länsstyrelsen Västra Götaland gör en utbildningssatsning i länet tillsammans med forskare Jenny Rangmar, fil dr i psykologi. Detta för att motverka ungas allt positivare syn på cannabis.
Det märks inte samma positiva utveckling för narkotika bland unga

Länsstyrelsen Västra Götaland gör en utbildningssatsning i länet tillsammans med forskare Jenny Rangmar, fil dr i psykologi. Detta för att motverka ungas allt positivare syn på cannabis.

Länsstyrelsen Västra Götaland gör en utbildningssatsning i länet tillsammans med forskare Jenny Rangmar, fil dr i psykologi. Detta för att motverka ungas allt positivare syn på cannabis.

Satsningen görs genom en forsknings- och utbildningscirkel ledd av Jenny Rangmar, verksam vid Göteborgsregionen FoU i Väst. Tanken är att höja kunskapsnivån om cannabis och bidra till utvecklingen av det lokala förebyggande arbetet. 
De kommuner som kommer att medverka i cirkeln är Mariestad, Skövde, Vänersborg, Falköping, Borås, Uddevalla, Trollhättan och Göteborgs stad -Majorna/Linné. Samt representanter från den idéburna sektorn, Länsnykterhetsförbundet och hälso- och sjukvården. De fyra kommunalförbunden är representerade: Skaraborg, Fyrbodal, Sjuhärad och Göteborgsregionen.

Om narkotikautvecklingen i landet
Narkotikaerfarenheten har varit relativt stabil de senaste tio åren sett till andelen elever som någon gång använt narkotika. Däremot ökar konsumtionen något bland de som väl använt narkotika. Den narkotika som ungdomar i första hand använder är cannabis (hasch och marijuana). Undersökningarna visar att det skett en förskjutning de senaste åren kring ungas attityd till cannabis och allt färre uppfattar det som riskabelt att använda drogen. Andelen elever som prövat narkotika varierar mellan kommunerna och visar att ungas användning av cannabis inte är ett storstadsfenomen. Det finns även skillnader i användning av narkotika mellan pojkar och flickor.

Källa: Nationella skolundersökningar från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. 

Related posts