Skyddat boende

Ska kartlägga mäns utsatthet för våld i nära relationer

Paulina Brandberg
Paulina Brandberg, Jämställdhetsminister. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Jämställdhetsmyndigheten får uppdraget av regeringen, som också vill veta hur behovet av olika insatser till män ser ut, som till exempel skyddat boende.

Jämställdhetsmyndigheten får ett regeringsuppdrag att kartlägga förekomsten av mäns utsatthet för våld i nära relationer. Regeringen vill också veta hur behovet av olika insatser till män ser ut, som till exempel skyddat boende.

– Våld i nära relationer är ett enormt stort samhällsproblem, och regeringen växlar upp arbetet med att bekämpa och förebygga detta. Även om större delen av det dödliga våldet begås av män mot kvinnor, förekommer det också att män utsätts för våld av en partner eller före detta partner. Genom att kartlägga och analysera behovet av insatser för just denna grupp brottsoffer ökar vi förmågan att hjälpa våldsutsatta. Samhällets stöd och skydd ska självklart vara tillgängligt för alla våldsutsatta, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Jämställdhetsmyndigheten ska inhämta kunskap och synpunkter från Folkhälsomyndigheten och Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet.

En plan för hur kartläggningen och analysen ska genomföras ska redovisas den 1 december 2023. Uppdraget som helhet ska slutredovisas senast den 31 mars 2025.