Äldreomsorg

Sjukhusinläggningarna har ökat med 40 procent

Medelåldern bland ovaccinerade covid-patienter har nu sjunkit till 53 år. Foto: Getty Images

Nu ökar sjukhusinläggningarna snabbt för ovaccinerade, vilket kräver att nya smittskyddsåtgärder införs. Över 1,3 miljoner människor i Sverige har ännu inte vaccinerat sig.

Nu ökar sjukhusinläggningarna snabbt för ovaccinerade, vilket kräver att nya smittskyddsåtgärder införs. Över 1,3 miljoner människor i Sverige har ännu inte vaccinerat sig.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade en rad nya åtgärder för att bromsa den kraftigt ökade smittspridningen av coronaviruset. De nya åtgärderna börjar gälla onsdagen den 12 januari.

– För det första vill jag kraftfullt understryka att alla som kan arbeta hemifrån ska göra det, säger stadsminister Magdalena Andersson.

De nya åtgärderna är bland annat att vuxna ska begränsa sina nära kontakter inomhus och för privata sammankomster är taket sänkt till 20 personer. För allmänna sammankomster med fler än 20 deltagare tillåts bara sittande publik. Arrangemang med fler än 50 deltagare kräver vaccinationsbevis. Maxtaket är 500 personer.

Fler riskerar att hamna på sjukhus

Orsaken till de nya åtgärderna är att minska den skenande smittspridningen orsakad av den ytterst smittsamma Omikron-varianten. Ju fler som blir smittade, desto fler riskerar att hamna på sjukhus. Då smittan nu sprider sig snabbt, även bland vaccinerade, så beslöt regeringen att införa nya åtgärder.

De nya åtgärderna beräknas gälla fram till mitten av februari och omprövas var fjortonde dag. Här är alla åtgärderna (klicka).

Den senaste veckan har sjukhusinläggningarna ökat med 40 procent jämfört med veckan innan och då har vi ännu inte sett effekten av den nuvarande branta smittspridningen. Fortfarande är det 12 gånger fler ovaccinerade än vaccinerade som hamnar på sjukhus, vilket visar att vaccinet ger ett bra skydd mot svår sjukdom för de flesta.

Vecka 1 vårdades 940 personer på sjukhusen med Covid-19, varav 255 nya patienter. Medelåldern bland ovaccinerade covid-patienter har nu sjunkit till 53 år.

I dagsläget har 80 procent av befolkningen över 65 år fått tre vaccindoser, men det är fortfarande fler än 1,3 miljoner personer över 12 år som inte har någon vaccindos alls.

– Det är av yttersta vikt att de som ännu inte vaccinerat sig gör det snarast, säger Karin Tegmark Wisell, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten