Nyheter

Sara Mohammad tar emot Årets Väckarklocka

GAPFs grundare och ordförande

Organisationen GAPF, Glöm Aldrig Pela och Fadime, får utmärkelsen för arbetet med ”att synliggöra och motverka hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige”.

Sara Mohammad är grundare till GAPF, Glöm Aldrig Pela och Fadime, och tog i söndags emot utmärkelsen för arbetet med ”att synliggöra och motverka hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige”. Det är Elin Wägner-sällskapet som delar ut Årets Väckarklocka.

Sedan 1993 delar Elin Wägner-sällskapet ut ÅRETS VÄCKARKLOCKA till enskilda eller organisationer som arbetar i Elin Wägners anda.

Årets Väckarklocka går till till GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime. GAPFs grundare och ordförande, Sara Mohammad, tog emot utmärkelsen i söndags och föreläste sedan under 45 minuter kring verksamheten, framtidsvisioner och även vilka utmaningar hon möter i sitt arbete.

Motivering till Årets Väckarklocka 2018:

”Patriarkala strukturer har påverkat främst kvinnors livsvillkor under olika tidsepoker och kulturer. Elin Wägners liv och författarskap ger exempel som fortfarande lever kvar, kanske särskilt för kvinnor och ungdomar där hemlandets gamla strukturer följt med till det nya landet. Med FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen som värdegrund arbetar GAPF sedan 2002 för att synliggöra och motverka hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige.”