Beroende

Samverkan mot spelmissbruk

Susanne Nordling (MP) ordförande i psykiatriberedningen i Region Stockholm. Foto: Fredrik Hjerling

Region Stockholm och länets kommuner ska ta ett gemensamt ansvar för människor med spelberoende.
– Det här är ett växande samhällsproblem. Tillsammans med kommunerna har vi att se till att de som drabbas får ett bättre stöd och behandling, säger Susanne Nordling (MP) ordförande i psykiatriberedningen i Region Stockholm.

Region Stockholm och länets kommuner ska ta ett gemensamt ansvar för människor med spelberoende.
– Det här är ett växande samhällsproblem. Tillsammans med kommunerna har vi att se till att de som drabbas får ett bättre stöd och behandling, säger Susanne Nordling (MP) ordförande i psykiatriberedningen i Region Stockholm.

Spelbranschen växer och branschens marknadsföring blir allt mer aggressiv. Samtidigt ser vi hur antalet spelberoende ökar kraftigt och bland de som har det mest allvarliga spelmissbruket ser vi att en majoritet är kvinnor.

– Det slår sönder deras privatekonomi, raserar deras sociala relationer och skapar psykisk ohälsa som i värsta fall leder till att människor inte längre vill leva, säger Susanne Nordling (MP) ordförande i psykiatriberedningen i Region Stockholm.

På dagens möte fattar psykiatriberedningen beslut om hur Region Stockholm tillsammans med länets kommuner ska ta ett gemensamt ansvar för att spelberoende får stöd och behandling.

Region Stockholm har redan sedan 2017 en överenskommelse om samverkan kring personer med missbruk och beroende. Att man nu lägger till även spelberoende är resultatet av ny lagstiftning och en viktig utveckling.

– Spelbranschen har ett stort ansvar i ökningen av spelmissbruk. Det ansvaret tycker jag inte att de tar idag. Samtidigt måste vi som har ansvar för beroendevården erbjuda de drabbade ett stöd. Dagens beslut är ett steg i rätt riktning, säger Susanne Nordling (MP).