Samtalsstöd och KBT-behandling online i coronatider

Arbetslöshet och isolering ökar risken för psykisk ohälsa och våld bland barn, kvinnor och även män.
Ann-Charlotte Jernberg

Arbetslöshet och isolering ökar risken för psykisk ohälsa och våld bland barn, kvinnor och även män.

Snart öppnar Vårsol Samtalscenter igen efter en tids paus på grund av den rådande situationen kring covid-19. Innan dess erbjuds samtalsstöd och KBT-behandling (Kognitiv Beteendeterapi) på nätet. 

Frälsningsarmén Vårsol Samtalscenter i Jönköping välkomnar barn och vuxna som behöver stöd i sorg eller trauman av olika slag. De kan bära på sorg från förluster eller sjukdom, lida av psykisk ohälsa hos anhöriga eller ha en förälder eller partner som är frihetsberövad. Situationen är ibland väldigt komplex med skilsmässor, vårdnadstvister, missbruk, fattigdom och psykiskt, fysiskt eller latent våld.

Pia Ericson är verksamhetsansvarig och leder arbetet tillsammans med fem socionomer, beteendevetare och socialpedagoger med olika erfarenheter av socialt arbete. Vårsol står i nära samarbete med sjukvården och socialtjänsten, men fungerar mer som stödfunktion med terapeutiska effekter.

– Vi ser en större multiproblematik hos människor nu. Det är höga samhällsstyrda krav på familjer, förhållanden går i kras med dålig ekonomi som följd. Vårsol har många års erfarenhet av sorgegrupper men på senare tid ser vi definitivt en ökning, berättar Pia.

Just nu har samtalscentret valt att pausa sina grupper på grund av den rådande situationen kring covid-19. Men i maj startar allt igen. Pia tror att barnen och deras familjer är i stort behov av stöd.

– Vi vill vi finnas tillgängliga så mycket vi kan i denna tid. Många behöver utrymme för reflektion och eftertanke vilket i sin tur skapar existentiella frågor. Föräldrar vill veta hur de kan tänka och agera när de möter barns oro och frågor. Barnen i sin tur behöver någon som lyssnar och inger hopp, säger hon.

På grund av pandemin erbjuder Vårsols samtalscenter för närvarande samtalsstöd och KBT- behandling (Kognitiv Beteendeterapi) på nätet. På så sätt slipper personen göra uppehåll på grund av exempelvis förkylning. Något som bekymrar Pia är att arbetslöshet och isolering ökar risken för psykisk ohälsa och våld bland barn, kvinnor och även män.

– Den oron delar vi med många barnrättsorganisationer och andra som arbetar med utsatta barn i vårt land. Här behöver vi samarbeta. Att förmedla ro och hopp i detta nu är det viktigaste för oss nu, säger hon.

Text: Carina Tyskbo

Related posts