Äldreomsorg

Sämre hälsa hos Finlandsfödda kan förklara höga dödstal

Finlandsfödda utgör den största gruppen utlandsfödda i Sverige.

Finlandsfödda har högre alkoholrelaterad sjuklighet och högre dödlighet i hjärtinfarkt, högre blodtryck och fetma.

Kring år 1970 var invandringen från Finland uppe i 40 000 personer, jämfört med dagens cirka 4 000. Dessa Finlandsfödda svenskar är nu kring 80 år och har drabbats hårdast av alla av covid-19. Men vad beror det på?


Att utlandsfödda har drabbats extra hårt av covid-19 kan till stor del förklaras av socioekonomiska faktorer som trångboddhet, låglönejobb inom städ och annan service men också av underliggande sjukdom. Att Finlandsfödda har upp emot fem gånger så stor risk att dö av covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik kan beror på den sämre hälsan hos Finlandsfödda äldre. 

Finlandsfödda utgör den största gruppen utlandsfödda i Sverige. Cirka 5 procent av Sveriges befolkning har finländsk bakgrund. Invandringen från Finland gick upp väldigt brant kring 1970, med en topp på över 40 000 personer, jämfört med dagens cirka 4 000. Många fick jobb inom verkstadsindustrin med fysiskt tunga arbeten. 

Flera studier, bland annat en undersökning från Landstinget Värmland, har visat att Finlandsfödda lider av mer värk i axlar, nacke och skuldror, högre blodtryck och det är vanligare med fetma.

Även berusningsdrickandet samt rökning var vanligare hos män bland Finlandsfödda. Däremot är det ingen skillnad i det psykiska välbefinnandet och det skiljer heller inte mellan grupperna i hur mycket eller lite man motionerar.

2002 genomförde Statens folkhälsoinstitut en genomgång av födelselandets betydelse för olika hälsoområden. Män från bland annat Finland, Polen och Bosnien löpte större risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Alkoholberoende var dock mycket ovanligt, undantaget personer födda i Finland. Andra studier har också visat att Finlandsfödda har högre alkoholrelaterad sjuklighet och högre dödlighet i hjärtinfarkt, högre blodtryck och fetma.

Statistik från SCB visar att så mycket som en tredjedel av alla Finlandsfödda är bosatta i Stor-Stockholm. Detta kan också förklara varför så många utrikesfödda totalt har blivit hårt drabbade av covid-19, då det är vanligare för utrikesfödda att bosätta sig i storstadskommunerna. Stockholm drabbades värst av coronapandemin. Haparanda i Norrbotten har stor andel Finlandsfödda, men där har smittan inte slagit lika hårt.

Finsk-svenska äldreboendet Hannahemmet inom Ersta äldreomsorg vill inte uttala sig i frågan. Och på Finskt äldrecentrum Soumikoti i Stockholm kan man inte svara på varför Finlandsfödda är hårdare drabbade än Svenskfödda.

– Vi har inte haft några större utbrott av covid-19, säger Mario Kantola som är verksamhetsansvarig för boendet.

Soumikoti erbjuder 53 lägenheter, 30 platser för Stockholms invånare och 23 platser för boende som kommer från övriga Sverige.