Sämre hälsa efter en lång tid av hemarbete

Har du gått upp i vikt det senaste året och motionerat mindre? Då är du inte ensam. En undersökning från försäkringsbolaget If visar på en överlag mindre hälsosam livsstil hos svenskarna efter en hög grad av hemarbete under pandemin.
38 procent tycker att det är svårare att upprätthålla en hälsosam livsstil när man jobbar hemifrån.

Har du gått upp i vikt det senaste året och motionerat mindre? Då är du inte ensam. En undersökning från försäkringsbolaget If visar på en överlag mindre hälsosam livsstil hos svenskarna efter en hög grad av hemarbete under pandemin.

Har du gått upp i vikt det senaste året och motionerat mindre? Då är du inte ensam. En undersökning från försäkringsbolaget If visar på en överlag mindre hälsosam livsstil hos svenskarna efter en hög grad av hemarbete under pandemin.


En stor del av den svenska arbetskraften har haft möjlighet att jobba hemma under corona-pandemin för att motverka smittspridningen. Plötsligt så försvann den dagliga promenaden till och från jobbet, det blev närmare till datorn och närmare till kylskåpet. Majoriteten av medarbetarna upplever att de har rört sig mindre i vardagen än tidigare, vilket har fått negativa konsekvenser.

Den ökade fritiden och minskade pendlingstiden har för vissa inneburit att de ökat sin motion. 13 procent säger sig vara i bättre fysisk form idag än innan pandemin, medan 31 procent säger sig vara i sämre form. 46 procent har blivit mer stillasittande. Det visar en undersökning som försäkringsbolaget If låtit Syno International genomföra.

36 procent uppger att deras hälsa har påverkats negativt, 46 procent rör sig mindre i vardagen än tidigare. 38 procent tycker att det är svårare att upprätthålla en hälsosam livsstil och 33 procent har gått upp i vikt under pandemin.

– Undersökningen blottlägger en mycket allvarlig trend. Det här är något som arbetsgivare måste ta på stort allvar. Även om pandemin förhoppningsvis snart är över, så vet vi att många arbetsplatser kommer att fortsätta med distansarbete, åtminstone på deltid, även i framtiden, säger Sofi Alverstrand, expert på personförsäkringar på If.

Sämre ergonomisk arbetsmiljö

Utöver ökat stillasittande påverkas många anställda också av en sämre ergonomisk arbetsmiljö hemma än på arbetsplatsen.

– Vi ser att kvinnor är särskilt utsatta för dåliga ergonomiska arbetsförhållanden hemma. Betydligt fler kvinnor (42 procent) än män (31 procent) har upplevt negativa hälsoeffekter som smärta i rygg eller axlar, säger Sofi Alverstrand.

Undersökningen, som genomfördes i slutet av februari 2021, visar att fler inte vill jobba mer hemifrån efter pandemin än vad de gjorde innan, 43 procent (50 procent av männen). 32 procent vill arbeta hemma mer än tidigare. 

– Arbetsgivare planerar nu hur de ska behålla fördelarna av hemarbete även efter pandemin. Många talar om en mix av hem- och kontorsarbete. Då är det viktigt att vara medveten om hälsoriskerna, både i själva arbetsmiljön och i en mer stillasittande arbetssituation, säger Sofi Alverstrand.

Om undersökningen
Panelundersökningen genomfördes av Syno International och besvarades av 1 509 respondenter från ett flertal onlinepaneler 26-28 februari 2021. 713 personer hade arbetat hemma under corona-pandemin. Respondenterna som ingick i undersökningen hade en jämn fördelning mellan kön, ålder och geografisk hemort.

Related posts