jobb_artikla

Samarbete mot prostitution ger resultat

Socialtjänsten har kunnat erbjuda stöd direkt på plats vid polisens insatser. Foto: Gettyimages.

Samordnat arbete mellan Polis och Umeå kommuns socialtjänst ger tydliga resultat i arbetet för att minska efterfrågan av köp av sexuella tjänster i Umeå.

Samordnat arbete mellan Polis och Umeå kommuns socialtjänst ger tydliga resultat i arbetet för att minska efterfrågan av köp av sexuella tjänster i Umeå.

Sedan januari 2018 har socialtjänsten medverkat vid Polisens insatser och har därför direkt på plats kunnat erbjuda stöd till både den som säljer sexuella tjänster och till den som köper. Detta har visat sig vara väldigt framgångsrikt.

– Vi ser att det brottsförebyggande arbetet har lett till minskad annonsering och efterfrågan, säger Tomas Nyberg, inspektör lokalpolisområde Umeå.

Skriftliga rutiner för operativ samverkan mellan Polis och Umeå kommuns socialtjänst har tagits fram.

– Det är inte alla som är lika progressiva som Umeå i arbetet mot prostitution och som har sådana rutiner på plats. Att det finns ett tydligt brottsofferperspektiv och att socialtjänsten är med på plats vid ett ingripande är otroligt viktigt, säger Eva Norlin, regionkoordinator prostitution och människohandel region Nord.

I arbetet i Umeå har det tydligt framkommit att det finns en efterfrågan på att köpa en annan människas kropp.

– Köp av sexuella tjänster är ett av de grövsta uttrycken för mäns våld mot kvinnor. Det är inte en naturlag att prostitutionen ska bereda ut sig i kommunerna, det går att göra något åt. Vill vi ha ett Umeå fritt från prostitution och människohandel så krävs fortsatt aktiv samverkan myndigheter emellan, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden, Umeå kommun.

– Det är så otroligt viktigt att vi är politiskt enade och fortsätter driva detta. Arbetet mot prostitution och människohandel är ett långsiktigt arbete där det gäller att vi är uthålliga, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande i individ- och familjenämnden, Umeå kommun.

Unga som använder sig av så kallade sugardejtingsidor ökar. På sidorna lockas unga att få kläder, väskor, statusprylar, middagar etc- endast i utbyte mot sällskap. Men sugardejtingsidorna är idag en av de vanligaste arenorna in i prostitutionsdebut för unga. Många av de personer som annonserar på dessa sidor är minderåriga, trots en åldersgräns på 18 år.