Skyddat boende

Så uppmärksammas Orange Day

I Göteborg hålls en ljusmanifestation idag för de flickor och kvinnor som dödats av våld.

Den 25 november var det FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Den 25 november var det FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Såväl internationella som nationella studier visar att flickor och kvinnors våldsutsatt skiljer sig från pojkar och mäns. För att undersöka hur invånare i Göteborg upplever våldsutsatthet har Göteborgs Stad tillsammans med SOM-institutet på Göteborgs universitet gjort en lokal studie som omfattar år 2021. Även i den här undersökningen framgår stora skillnader i självskattad våldsutsatthet. Exempelvis anger en högre andel kvinnor än män att de utsatts för upprepat våld. Stora skillnader syns också i utsattheten för sexuellt våld.

– Vi ser att våld mot kvinnor och flickor kan ta sig många olika uttryck, där den yttersta konsekvensen är dödligt våld. Samhället måste arbeta för att förebygga och motverka att våld uppstår, säger Åsa Persson. Därför medverkar Göteborgs Stad i kampanjen Orange Day och genom vår medverkan synliggör vi delar av kommunens strategiska arbete mot våld för invånarna.

Den 25 november klockan 16 på Götaplatsen i Göteborg tänder Göteborgs Stad tillsammans med UN Women ljus för de kvinnor och flickor som dödats och för att manifestera för att våldet ska upphöra.