Äldreomsorg

Så ska Piteå kommun stärka sin roll som attraktiv arbetsgivare

Att bli fler medarbetare som kan arbeta inom vård- och omsorgsyrken är en högprioriterad fråga för Piteå kommun. Foto: Getty Images

Piteå kommun växer och har ett stort rekryteringsbehov inom vård- och omsorg. Just på pågår en mängd aktiviteter och satsningar både för egen personal och för att rekrytera nya medarbetare.

Piteå kommun växer och har ett stort rekryteringsbehov inom vård- och omsorg. Just på pågår en mängd aktiviteter och satsningar både för egen personal och för att rekrytera nya medarbetare.

– Det är ingen hemlighet att vård- och omsorgsbranschen i hela landet har stora utmaningar, framför allt på rekryteringssidan, och det har vi också. Därför har vi tagit fram en plan för kompetensförsörjning och arbetar med en bredd av aktiviteter och utvecklingsområden för att vara det självklara och trygga valet av arbetsgivare för vård- och omsorgspersonal, säger Eva Börjesson-Öman, socialchef, Piteå kommun.

– Vi vet att lönefrågan är högaktuell och vi jobbar aktivt med att se över lönestrukturer och grundlön. Som arbetsgivare är vi väldigt konkurrenskraftiga när det gäller ingångslön för undersköterskor vilket känns riktigt bra. Vi premierar alltid utbildning och vi vill att våra medarbetare ska ha möjlighet att växa och kompetensutvecklas, säger Cathrine Granberg, personalchef, Piteå kommun.

Pågående aktiviteter och utvecklingsområden:

– Kartlägger löner och ser över lönestrukturer och grundlön

– Erbjuder prov/tillsvidareanställning till elever från vård- och omsorgscollege
– Arbetar med validering av kunskaper och utbildning genom äldreomsorgslyftet
– Erbjuder möjlighet till vidareutbildning och specialistutbildning
– Arbetar aktivt för att erbjuda heltidsanställningar
– Arbetar kontinuerligt med vår arbetsmiljö och tillitsbaserat ledarskap och medarbetarskap
– Satsar på hälsofrämjande arbetsplatser genom bland annat Lets Move
– Arbetar med differentiering av arbetsuppgifter
– Ser över vilka förmåner vi kan erbjuda vår personal i Piteå kommun
– Deltar i rekryteringsmässor och event
– Satsar på bredare marknadsföring och riktad rekryteringskampanj för socialtjänsten inför sommaren

Ett viktigt område är introduktion av nya medarbetare. I år har socialtjänsten sjösatt arbetet med att bygga en handledarorganisation och innan sommaren kommer 18 handledare ha påbörjat sin utbildning.

– Att få en skicklig handledare och en bra introduktion i arbetet är av oerhörd vikt. Den nya handledareorganisationens syfte är att vi ska bli ännu bättre på att ta emot våra vikarier. Det är viktigt för att skapa trygghet i arbetet, säger Eva Börjesson-Öman.