Migration

Så ser killars situation ut inom hederskulturen

Sakkunnig Hoshi Kafashi berättar i en av filmerna hur killars situation inom hederskulturen kan se ut.

”Killars röster” är ett nytt material om hur det är att vara kille och fostras inom hederssystemet. Även killas livsval inom hederskulturen är starkt begränsade.

”Killars röster” är ett nytt material om hur det är att vara kille och fostras inom hederssystemet. Även killas livsval inom hederskulturen är starkt begränsade.

Linnamottagningen arbetar med rådgiv­ning, stöd och skydd till barn och unga vuxna utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. De har tagit fram det nya materialet som finns på killarsroster.se där man som kille kan få stöd och råd. Här finns också utbildningsmaterial för dig som möter unga killar i en hederskontext.

Sakkunnig Hoshi Kafashi berättar i en av filmerna att många killar inte pratar med någon om hur de känner sig, att de inte har någon att prata med. 

– Många killar som jag har träffat tror inte att någon annan skulle förstå. Men de skulle bli förvånade hur många som förstår och vill lyssna. Du är inte ensam. Det finns hjälp att få. 

Hela samhället har starka machonormer där killar förväntas vara starka och inte visa sig osäker eller orolig över framtiden. I utbildningsmaterialet kan man höra till Josef som förväntas förlova sig med en kusin som familjen har sett ut åt honom.

Medvetenheten om hedersrelaterat våld och förtryck har ökat i Sverige när det gäller flickor och kvinnor, men Linnamottagningen märker att det saknas verktyg när det kommer till killar. 

Idén till ”Killars röster” kommer från en killgrupp på Linnamottagningen som uttryckte att det har varit svårt att söka och få hjälp, och att mycket av den information som finns kring hedersrelaterat förtryck och våld inte är anpassad till killarnas situation. För många av killarna har det tagit lång tid att bli medvetna om sin egen utsatthet, och än längre tid innan de sökt hjälp.

För mer fördjupad kunskap finns även Linna­mottagningens webbutbildning om heder.