Så kan du som chef agera vid beroendeproblem

Coronapandemin får många negativa konsekvenser i samhället. En av dessa är ett ökat intag av alkohol på grund av oro, ovisshet och isolering. Det kan leda till att personer går från ett skadligt bruk till ett regelrätt beroende. 

Coronapandemin får många negativa konsekvenser i samhället. En av dessa är ett ökat intag av alkohol på grund av oro, ovisshet och isolering. Det kan leda till att personer går från ett skadligt bruk till ett regelrätt beroende. 

Coronapandemin får många negativa konsekvenser i samhället. En av dessa är ett ökat intag av alkohol på grund av oro, ovisshet och isolering. Det kan leda till att personer går från ett skadligt bruk till ett regelrätt beroende. Många har redan problem med alkohol och droger. Som arbetsgivare har du en skyldighet att utreda den bakomliggande orsaken när du märker av signaler på ohälsa hos en anställd.

Alkoholberoende är en folksjukdom. Ungefär 20 procent av den vuxna befolkningen i Sverige har någon form av problem med alkohol eller droger. Men på grund av skam, skuld och förnekelse så är det svårt att upptäcka och hjälpa den drabbade.

– Vi ser att problemen har accelerera i kölvattnet av coronakrisen, vilket framförallt kommer visa sig när fler börjar komma tillbaka till arbetsplatsen, säger Sarah Linderoth, vd för vård och utbildningsföretaget Ljung & Sjöberg.

Hon menar att oro, ovisshet och dåligt mående på grund av pandemin har gjort att de som redan har ett skadligt bruk av alkohol dricker mer och kan fastna i ett beroende.

– Om man bör dessutom väga in faktorn att många jobbar hemma och inte längre har de rutiner man är van vid, att man ska komma upp i tid på morgonen och vara på sin arbetsplats mellan 8 och 17. Helt plötsligt finns det inget som hindrar en från att dricka.

Personen är svår att få tag på

Som arbetsgivare kanske man upplever att personen är svår att få tag på, inte svarar i telefon och ringer tillbaka först efter flera timmar.

– Man kan få en magkänsla över att något inte riktigt stämmer. Personen arbetar på udda tider och får jobba extra hårt för att komma ikapp. Men det brukar inte hålla i längden. Ökad frånvaro är också ett varningstecken, säger Sarah Linderoth.

Hon har jobbat i 12 år med att hjälpa arbetsgivare att lösa alkohol- och drogproblem på arbetsplatsen.

– Ljung & Sjöberg har kontakt med 600-700 chefer varje år och nu har vi genomfört en studie av pandemins effekter genom att samla ihop informationen från våra kontakter sedan pandemin började. Vi kan se i nästan alla samtal att medarbetare har påtalat problemet för sin chef och lika tydligt är att arbetsgivaren har känt till i åratal att personen har problem. Men man har kopplat problemen till andra saker, som stress, ångest och sömnsvårigheter.

Kostar mycket pengar för verksamheten

Det här är ett stort problem på arbetsplatserna, eftersom det kostar pengar att ha en person som missköter sitt jobb, ofta är sjukskriven och aldrig blir frisk för att man inte kommer åt det verkliga problemet. Det är också vanligt med omplaceringar och liknande som kan ställa till det för verksamheten.

– Dessutom orsakar problemen ett onödigt lidande för personen, som ju har en sjukdom. Får man ingen hjälp så förvärras den och leder tillslut till döden. Anhöriga och inte minst barnen blir också lidande och sjukvården belastas.

Enligt Sarah Linderoth har merparten av de medarbetare som Ljung & Sjöberg rehabiliterar varit i olika verkningslösa insatser. Vanligen handlar det om psykologsamtal, ofta så många som tio samtal utan att man adresserat kärnproblemet, nämligen beroende. En annan vanlig verkningslös insats är när man satt in en provtagningsserie helt utan rehabiliterande insats. Resultatet är medarbetare som gått i åratal i olika kostsamma och missriktade insatser utan att det gett något resultat, vare sig för arbetsgivaren eller den enskilda individen. Under dessa år har inte bara resultat uteblivit utan beroendesjukdomen har dessutom förvärrats.

– Sjukvården är vana att fråga om beroende, men en beroendeperson berättar inte om sitt beroende. Det är en del av sjukdomen att förneka, dölja, ljuga och lägga ut rökridåer. Man kan berätta om sin skilsmässa, men man kan inte erkänna varför ens partner ville skiljas. Riktigt illa blir det om sjukvården skriver ut medicin mot depression. Det är förödande att få narkotikaklassad medicin när man redan har ett beroende.

Hon menar att det ska mycket till innan man låter sin arbetsgivare får reda på att man har alkoholproblem.

Arbetsgivaren kan göra något åt problemet

– Det är det sista man vill. Men det är också arbetsgivaren som verkligen kan göra något åt problemet. Vi märker att anhöriga till och med kontaktar personens chef för att kunna förmå den drabbade att ta tag i sitt missbruksproblem.

Arbetsgivaren har faktiskt en arbetsrättslig skyldighet att utreda den bakomliggande orsaken när det finns signaler på ohälsa hos medarbetaren.

– Men de flesta chefer vågar inte ta upp frågan om beroendeproblematik. Det är ett sådant tabubelagt område och man är rädd att anklaga någon för något som inte stämmer. Men som chef ska du inte och du kan inte heller sätta en beroendediagnos på en person, det kan bara en läkare göra. För att du inte ska känna att du kliver någon på tårna så är det bara att vara tydlig med att du har en skyldighet att utreda vad som ligger bakom personens problem. De här behöver cheferna bli rustade att klara av, att företaget har tydliga processer och rutiner att följa. Ledningen ska kunna förvänta sig att cheferna både ser och agerar på det här. Sedan om utredningen visar att det finns beroendeproblematik kan chefen vara delaktig i processen och stötta medarbetaren, avslutar Sarah Linderoth.

Related posts