Uncategorized

RöingeGården

Ett särskilt boende med inriktning vård, stöd/insatser för vuxna kvinnor och män från 18 år och uppåt med psykisk ohälsa.

Detta är en annons från RöingeGården.

Röingegården är ett särskilt boende med inriktning vård, stöd/insatser för vuxna kvinnor och män från 18 år och uppåt med psykisk ohälsa. Verksamheten ägs och drivs av Föreningen Röingegården. Företagsformen innebär att verksamheten drivs utan vinstintressen. All eventuell vinst används till utveckling av vård, behandling, rehabilitering/habilitering och andra kvalitetsförbättringar i verksamheten. Vi arbetar på uppdrag av kommuner och landsting.

Vår utgångspunkt är ”Klienten i centrum” och det innebär att vi alltid i alla sammanhang sätter klienten i centrum när vi planerar och diskuterar förändringar, insatser, aktiviteter med mera.

Vi har specialiserat oss på ett lösningsfokuserat miljöterapeutisk förhållningssätt där sysselsättning är en viktig del i återhämtning/rehabiliteringen.

Röingegårdens styrka är att kunna erbjuda individer med olika typer av psykiatriska funktionsnedsättningar anpassade vistelseformer och vårdinsatser. Klientens önskemål och behov är utgångspunkten när vistelsen planeras hos oss.

Vi kan erbjuda vistelse på enheter, vi har fem lägenheter på gården och lägenheter i centrala Hässleholm. Möjligheterna är många och med tanke på våra olika boendeformer har vi även stora möjligheter att arbeta med vårdkedja.

Cedar – 6 platser för unga vuxna 18-35 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Villa -7 platser för vuxna med schizofreni och psykossjukdomar

Novum – 7 platser för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar

Qupolen – 7 platser för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar

Lägenheterna på Röingegården och i Hässleholm är kopplade till olika enheter och ger möjlighet för olika individer att vistas på Röingegården under självständigare former.

Läs gärna mer om hur vi arbetar här eller kontakta oss för mer information.
Vi berättar gärna mer om vår verksamhet.