Uncategorized

RFSU ska utbilda på flera språk

Foto: Getty Images

Regeringen har beviljat RFSU 3,7 miljoner kronor för att förbättra den sexuella och reproduktiva hälsan hos kvinnor som migrerat till Sverige. 

Regeringen har beviljat Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) 3 755 000 kronor för att förbättra den sexuella och reproduktiva hälsan hos kvinnor som migrerat till Sverige. Pengarna ska också gå till att sprida kunskap om sexuella och reproduktiva rättigheter till målgruppen. RFSU ser ett stort behov av kunskap som möter målgruppens specifika behov och att det finns en stor efterfrågan från hälso- och sjukvården.

– RFSU:s projekt ger nyanlända kvinnor mer kunskap om sina sexuella och reproduktiva rättigheter och den oinskränkta rätten till sin egen kropp som varje kvinna har i Sverige, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Det här är en viktig insats då den här gruppen kvinnor kan vara svår att nå för hälso- och sjukvården, säger socialminister Annika Strandhäll.

Medlen får användas under 2018. Särskilda satsningar i projektet under 2018 är utbildningar som riktas till både kvinnor och män samt skräddarsydda utbildningar riktade till tolkar som möter målgruppen.