Resistenta bakterier ökar i Europa

Smittskyddsmyndigheten oroar sig mest för de bakterier som är resistenta mot flera olika typer av antibiotika.

Resistenta bakterier är ett av de största hoten mot folkhälsan, enligt Världshälsoorganisationen, WHO

Biofilm med resistenta bakterier. Foto: Getty Images

Smittskyddsmyndigheten oroar sig mest för de bakterier som är resistenta mot flera olika typer av antibiotika.

Resistenta bakterier är ett av de största hoten mot folkhälsan, enligt Världshälsoorganisationen, WHO

En rapport från Europeiska Smittskyddsmyndigheten, visar att resistenta bakterier ökade i Europa under 2016, störst andel finns i södra och sydöstra delarna av Europa, medan den är mindre i de nordliga Europa.

Vytenis Andriukaitis, EU- kommissionär med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet säger,
-Med en ökande resistens mot även de antibiotika som används som sista utväg ser vi en skrämmande framtid där kirurgiska rutiningrepp, barnafödande, lunginflammation och även hudinfektioner än en gång blir livshotande.

Rapporten visar att ESBL-bakterier som är resistenta mot flera typer av antibiotika ökat signifikant mellan 2013- 2106. I Italien, Slovenien, Bulgarien och Cypern hittas den i mellan 25-50 procent av de prover som har tagits. Men den typen av resistent bakterie har även ökat i Frankrike, Belgien, Österrike, Litauen och Malta, från att man hittat den i 10 procent av proven till att nu finnas i upp till 25 procent av proven.

-Situationen med att bakterier som har en kombinerad resistens till flera olika antibiotikagrupper fortsätter att öka är särskilt oroande. Det finns väldigt begränsade behandlingsmetoder för patienter som blir infekterade av dem, säger Dominique Monnet, ansvarig för resistensrelaterade infektioner på ECDC.

Multiresistens kan förekomma hos E-coli som är en vanlig tarmbakterie, det är en av de vanligaste resistenta bakterier som vi i Sverige får med oss hem från utlandsresor.
Friska människor kan bära på ESBL utan att märka det, men där det orsakar en infektion, oftast urinvägsinfektion, blir behandlingen komplicerad.
-E-coli är en av de vanligaste orsakerna till blodförgiftning, ofta är grundinfektionen urinvägsinfektion som har gått vidare till njurar och blodbanan, säger Olov Aspevall, sakkunnig läkare på Folkhälsomyndigheten.

Den variant av ESBL som är resistent mot nästan all antibiotika, ESBL-carba, finns oftast i samma länder som har en hög andel multiresistenta bakterier.
Olov Aspevall säger,
-ESBL-carba är just nu det viktigaste hotet för Sverige och vi måste jobba hårt med vårdhygien för att undvika att den sprids på sjukhus.

Sverige har inte haft någon stor ökning av de båda, ESBL eller ESBL-carba om man jämför de senaste två åren. 

ESBL – Extended spectrum beta-lactamases. En grupp enzymer som kan bryta ner antibiotika. Finns ute i samhället och kan smitta i mat, särskilt i länder med dålig hygien.

ESBL-carba, som ovan, men är resistent mot fler typer av antibiotika.

Related posts