Nyheter

Resistent tarmbakterie sprids mellan sjukhus

Foto: Getty Images

Folkhälsomyndigheten uppger att förflyttningar mellan sjukhus har lett till att den resistenta tarmbakterien VRE spridits mellan olika sjukhus.

Nu arbetar landstingen intensivt med att försöka stoppa utbrottet.

Första fallen i detta utbrott rapporterades vid årskiftet 2017-2018, och upptäcktes först på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.
I februari upptäcktes samma stam på Norrlands universitetssjukhus i Umeå och på Nyköpings lasarett. 
Den här stammen har sedan hittats hos enstaka patienter i resten av landet.

En infektion med VRE är allvarlig då det finns få behandlingsalternativ, bakterierna är resistenta mot den antibiotika (vankomycin) som man brukar använda vid svåra infektioner.

VRE sprids ofta i sjukhusmiljöer, genom lysknappar och andra kontaktytor som handtag och badrum. Personer smittas när bakterien kommer in i munnen.

Den här smittan kan yttra sig i sår eller urinvägsinfektioner, men kan i värsta fall leda till blodförgiftning eller infektion i hjärtklaffarna, som ibland bara kan behandlas med vankomycin.

Bakterien drabbar ofta personer som redan har nedsatt immunförsvar och är extra känsliga.

VRE (vancomycinresistenta enterokocker) är en grupp tarmbakterier som ofta är ganska harmlösa men som kan få fäste i sår, urinkatetrar med mera. Mest besvär orsakar de i samband med infektion av främmande material inne i kroppen, till exempel på hjärtklaffar och proteser.

I de fall VRE finns hos en patient på en sjukhusavdelning kan de lätt ske en smittspridning till andra patienter på avdelningen om de hygieniska rutinerna inte följs.

Sedan VRE beskrevs för första gången i Storbritannien 1988 har bakterierna spridit sig oerhört snabbt.

Källa: Folkhälsomyndigheten