Migration

Rekordstort antal dödsskjutningar 2022

Antal skjutningar

Polisen presenterar statistiken över antalet skjutningar och sprängningar 2022. Totalt sköts 61 personer till döds i Sverige under det gångna året. Vi jämför Polisens samlade statistik från 2017-2022.

Polisen presenterar statistiken över antalet skjutningar och sprängningar 2022. Totalt sköts 61 personer till döds i Sverige under det gångna året. Vi jämför Polisens samlade statistik från 2017-2022.

Totalt har 61 personer avlidit i Sverige under 2022 i samband med skjutningar. Det är en stor ökning från 2021 då antal avlidna uppgick till 45 personer.

– Utvecklingen är mycket allvarlig, vår bedömning är att en stor del av det grova våldet handlar om personlig status eller prestige, vi ser och också att förövarna skjuter allt oftare med avsikt att döda, säger Johan Olsson, chef nationella operativa avdelningen, Noa inom Polisen i ett pressmeddelande.

I övriga Norden är dödsskjutningar relativt ovanliga. Danmark och Norge noterar fyra avlidna och Finland två fram till 7 december för 2022.

Störst utmaningar med det grova våldet inom de kriminella nätverken finns i polisregion Stockholm, men Göteborgs- och Malmöområdet har den största ökningen med dubbelt så många avlidna jämfört med ifjol.

– Vi har en pågående förstärkning sedan tidigare till region Stockholm, från övriga polisregioner i landet och från Noa, vilket gör att vi på kort sikt kan stärka upp där situationen är som värst, men vi behöver också arbeta långsiktigt mot detta, då vi även ser att fler skjutningar sker i andra städer än våra tre storstadsregioner, säger Johan Olsson. 

Antalet sprängningar uppgick 2022 till 90 stycken, vilket är lika många som år 2018. År 2021 genomfördes 79 sprängningar. År 2019-2020 genomfördes fler sprängningar; 133 respektive 107 stycken. 

Antal skjutningar år 2022 uppgick till 388 stycken, jämfört med 344 år 2021 och 379 år 2020. Som Johan Olsson säger så är det antal avlidna som ökar starkt, att man nu oftare riktar in sig på att döda.

Bekräftade skjutningar i Sverige enligt Polisens statistik:

2022

Skjutningar: 388

Avlidna: 61

Skadade: 106

2021

Skjutningar: 344

Avlidna: 45

Skadade: 115

2020

Skjutningar: 379

Avlidna: 47

Skadade: 119

2019

Skjutningar: 360

Avlidna: 45

Skadade: 126

2018

Skjutningar: 325

Avlidna: 43

Skadade: 140

2017

Skjutningar: 281

Avlidna: 36

Skadade: 128