Karriär

Rekommenderar riskbedömning av alla evenemang

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett riskbedömningsstöd för vägledning till arrangörer av evenemang och sammankomster.

Att samla många människor kan utgöra risk för smittspridning av covid-19. Beslutet att förbjuda sammankomster med över 500 deltagare ligger kvar. Folkhälsomyndigheten har nu även tagit fram ett riskbedömningsstöd för vägledning till arrangörer av mindre evenemang och sammankomster.

Sedan tidigare har Regeringen förbjudit offentliga tillställningar med över 500 deltagare. Det handlar om föreläsningar, kulturevenemang, mässor och liknande. Nu presenterar Folkhälsomyndigheten ett stöd för aktörer som planerar mindre tillställningar.
Rekommendationen är att göra en riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra för samhället kritiska funktioner bör särskild försiktighet iakttas. 
Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen. Digitala möten så som Skype-möten eller webbseminarier bör generellt övervägas som alternativ. Vid alla evenemang bör arrangören vara extra noga med att personer med symtom inte deltar och att bra möjligheter till en god handhygien finns.

Följande allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken bör vidtas:

– Genomför en riskbedömning.
– Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.
– God kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
– Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer).
Riskbedömningsstödet finns på www.folkhalsomyndigheten.se
Till exempel är ett stort antal deltagare en risk att beakta. Går det att begränsa antalet deltagare? Se över förutsättningarna för evenemanget, till exempel storlek på lokal och möjligheter till god handhygien?
Kommer det riskgrupper, som äldre, till evenemanget? Vad är det för typ av evenemang. Nära kontakt ökar risken för smittspridning. Längre evenemang kan också öka risken.