Nyheter

Region Blekinge först med 50 procent ekologisk mat

Glada medarbetare i Blekingesjukhusets kök och restaurang i Karlskrona. Från vänster: Camilla Olsson

Region Blekinge är den första regionen i Sverige som har blivit KRAV-certifierad på nivå två. Det betyder att Blekingesjukhusets kök och restauranger nu serverar mat lagad från minst 50 procent godkända livsmedel enligt KRAVs regler.

Region Blekinge är den första regionen i Sverige som har blivit KRAV-certifierad på nivå två. Det betyder att Blekingesjukhusets kök och restauranger nu serverar mat lagad från minst 50 procent godkända livsmedel enligt KRAVs regler.

– Det känns jätteroligt att vi har blivit KRAV-certifierade på nivå två. Region Blekinge har ett stort ansvar eftersom vi serverar stora mängder mat till patienter, besökare och personal. Det är viktigt för oss att den mat vi serverar kommer från råvaror som är hållbart producerade och av god kvalitet, säger Catrin Karlsson, avdelningschef för kök och restaurang i Karlshamn.

KRAV-certifieringen på nivå två innebär att köken och restaurangerna uppfyller KRAVs regler och har minst 50 procent godkända livsmedel.

Region Blekinge en föregångare

– Region Blekinge är en föregångare och visar andra offentliga aktörer att det är fullt möjligt att nå långt även med begränsad budget. Genom sitt målmedvetna arbete för ekologisk mat bidrar regionen på ett väldigt konkret sätt till de globala hållbarhetsmålen, säger Staffan Carlberg, marknads- och regelutvecklare på KRAV med särskilt fokus på offentlig sektor.

Region Blekinge har länge varit KRAV-certifierad på nivå ett och har de senaste åren arbetat strategiskt för att nå upp till nivå två. Bland annat har verksamheten tillsammans med upphandlare sett över alla livsmedelsavtal och tydliggjort miljö- och hållbarhetskrav gentemot leverantörer.

Alla i kök och restauranger bidrar

– Vi arbetar hela tiden för att förbättra vår verksamhet sett till helheten. Det är ett arbete som alla i köken och restaurangerna bidrar till, säger Catrin Karlsson.

Restauranger och storkök kan bli KRAV-certifierade på tre nivåer, utifrån andelen godkända livsmedel som de använder. På nivå 1 ska minst 25 procent av totala inköpsvärdet bestå av godkända livsmedel, på nivå 2 minst 50 procent och på nivå 3 minst 90 procent. Minst hälften av inköpsvärdet på varje nivå ska vara KRAV-certifierade livsmedel. Övriga livsmedel kan vara EU-ekologiska, eller fisk och skaldjur med miljömärket MSC.

KRAV-märkta livsmedel är producerade på ekologisk grund, men med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.