Äldreomsorg

Regeringens budget satsar stort på äldreomsorgen

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att Sveriges kommuner får ett tillskott med 4 miljarder kronor årligen för att stärka äldreomsorgen, samtidigt som Äldreomsorgslyftet tillförs ytterligare 1,7 miljarder. 

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att Sveriges kommuner får ett tillskott med 4 miljarder kronor årligen för att stärka äldreomsorgen, samtidigt som Äldreomsorgslyftet tillförs ytterligare 1,7 miljarder. 


Den 7 september presenterade statsminister Stefan Löfven och Centerpartiets ordförande Annie Lööf kommande budgetförslag på välfärdssatsningar på äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt kommuner och regioner.
I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen den största nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen. Ett permanent årligt resurstillskott om 4 miljarder kronor föreslås fördelas till kommunerna för att skapa ökade förutsättningar att stärka äldreomsorgen. Därutöver föreslås regeringens Äldreomsorgslyft breddas och förlängas. För 2021 avsätts för detta ändamål ytterligare 1,7 miljarder jämfört med vad som tidigare aviserats.

Tillsammans med de medel som ursprungligen avsattes för Äldreomsorgslyftet innebär det sammantaget att kommunernas äldreomsorg 2021 tillförs 7,4 miljarder kronor.

Kommuner och regioner föreslås i budgetpropositionen för 2021 få ytterligare tillskott på 10 miljarder kronor i generella statsbidrag 2021, utöver den permanenta höjningen på 12,5 miljarder kronor fr.o.m. 2021 som aviserades i vårändringsbudgeten. 

Det nya tillskottet görs för att stärka förutsättningarna för kommuner och regioner att utveckla välfärdens verksamheter.
För att vården ska klara den nödvändiga återhämtningen och hantera det uppdämda vårdbehovet, föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att 4 miljarder kronor tillförs regionerna 2021 respektive 2022.